Działalność gospodarcza i renta a składki ZUS

Działalność gospodarcza i renta a składki ZUS

Prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę, której przysługuje prawo do renty, jest możliwe zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Warto natomiast wiedzieć, że przedsiębiorca-rencista ma nieco inne obowiązki w zakresie opłacania składek ZUS niż przedsiębiorca, który prawa do renty nie posiada. Ogólne prawo do renty – obowiązkowa składka zdrowotna Zgodnie z ogólną zasadą, przedsiębiorca posiadający prawo do renty nie ma obowiązku opłacania społecznych składek ZUS. Może natomiast dobrowolnie zdecydować się na regulowanie składek emerytalnej i rentowej. Istotne jednak, że opłacanie tych…

Read More Read More

Zwrot podatku a Karta Dużej Rodziny

Zwrot podatku a Karta Dużej Rodziny

Zwrot podatku z rocznej deklaracji podatkowej to w niektórych przypadkach znaczący zastrzyk gotówki – szczególnie w przypadku osób, które skorzystały z ulg podatkowych. Niektórzy rodzice oprócz ulgi na dzieci mogą uzyskać dodatkowe udogodnienie w postaci szybszego zwrotu podatku. Warunkiem jest posiadanie Karty Dużej Rodziny. Zeznanie roczne a termin zwrotu podatku Generalnie w świadomości podatników zakodowane jest, że zwrot podatku powinien wpłynąć w terminie 3 miesięcy, licząc od daty złożenia zeznania rocznego. Ta zasada rzeczywiście obowiązuje, jednak już od początku 2019…

Read More Read More

Leasing operacyjny 2019 – rozliczanie kosztów

Leasing operacyjny 2019 – rozliczanie kosztów

Obecnie przepisy ustaw o podatkach dochodowych wprowadzają ograniczenia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych przy leasingu operacyjnym samochodu osobowego. Jeżeli wartość takiego pojazdu będzie przekraczała 150 000 zł (225 000 zł w przypadku samochodów elektrycznych), wówczas część takiej opłaty nie będzie stanowiła kosztu podatkowego. Zmiany pojawiły się również w zakresie odliczania kosztów eksploatacyjnych związanych z takich samochodem. Raty leasingowe w kosztach tylko do limitu Dla umów leasingu operacyjnego samochodów osobowych zawartych lub zmienionych po 31 grudnia…

Read More Read More

Czy wspólnik spółki cywilnej może być w niej pracownikiem?

Czy wspólnik spółki cywilnej może być w niej pracownikiem?

Okazuje się, że wspólnik spółki cywilnej może być przez nią zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Co ważne, same przepisy kodeksu cywilnego nie wyłączają takiej możliwości. W jaki sposób wygląda w takiej sytuacji rozliczanie składek ZUS? Czy są jakieś dodatkowe obowiązki, o których należy pamiętać zatrudniając wspólnika spółki cywilnej w tej spółce? Zatrudnianie wspólnika spółki cywilnej w tej spółce Spółka cywilna może zatrudnić na podstawie umowy o pracę jednego ze wspólników (np. w związku z posiadaniem przez niego określonych i…

Read More Read More

Samochody niestanowiące środków trwałych a remont i ulepszenie

Samochody niestanowiące środków trwałych a remont i ulepszenie

Wykorzystując w działalności samochód niestanowiący środka trwałego, przedsiębiorca ponosi koszty jego eksploatowania – najczęściej są to wydatki na paliwo i inne bieżące potrzeby. Gdyby jednak wydatki na taki samochód były większe i spełniały definicję ulepszenia, zaliczenie ich w koszty może stać się nieco bardziej skomplikowane. Samochód z leasingu lub wynajmu jako obcy środek trwały Korzystając w firmie z samochodu z wynajmu długoterminowego od innej firmy lub leasingu operacyjnego, przedsiębiorca wykorzystuje auto będące środkiem trwałym innej firmy. Jeśli zapisy umowy albo…

Read More Read More

Jak można rozwiązać umowę o pracę

Jak można rozwiązać umowę o pracę

Jeżeli chodzi o rozwiązanie umowy o pracę, to zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia oraz na mocy porozumieniem stron. Dnia 22 lutego 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. poz. 1220. Ustawa ta wprowadziła kilka ważnych zmian. Między innymi zostały zrównane okresy wypowiedzenia dla wszystkich rodzajów umów. Dokładnie reguluje to art. 36…

Read More Read More

Jak prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, aby odliczyć 100% VAT i kosztów?

Jak prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, aby odliczyć 100% VAT i kosztów?

Samochody osobowe, nawet wtedy gdy stanowią majątek firmowy, co do zasady nie pozwalają przedsiębiorcy na pełne odliczenie VAT oraz zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Generalnie aby uzyskać prawo do pełnego odliczenia, w obu podatkach – zarówno VAT, jak i PIT – wymagana będzie ewidencja przebiegu pojazdu (kilometrówka). Ewidencja przebiegu pojazdu dla VAT Podatnicy, którzy posiadając w swojej firmie samochody osobowe chcieliby dokonywać pełnego odliczenia VAT, muszą pamiętać że samochód musi być wykorzystywany wyłącznie dla celów działalności gospodarczej. Aby to…

Read More Read More

Działalność gospodarcza na emeryturze a składki ZUS

Działalność gospodarcza na emeryturze a składki ZUS

W obecnych czasach emerytura nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności zawodowej. Emeryt, który zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej, musi jednak pamiętać o składkach ZUS, które – w określonej części – są obowiązkowe również na emeryturze. Emerytura i działalność gospodarcza a składki społeczne Emeryt prowadzący własną działalność gospodarczą nie podlega już obowiązkowi opłacania składek społecznych – emerytalnej, rentowej i wypadkowej. Jeśli jednak się na to zdecyduje, możliwe jest opłacanie dobrowolnie składek emerytalnej i rentowej. W działalności gospodarczej na emeryturze nie…

Read More Read More

Samochody dostawcze a rozliczenie VAT i PIT

Samochody dostawcze a rozliczenie VAT i PIT

Przedsiębiorcy wykorzystujący w swojej działalności samochody dostawcze powinni pamiętać, że nie w każdym przypadku będzie im przysługiwało prawo do pełnego odliczenia VAT, a od początku 2019 r. – również do odliczenia całego wydatku w kosztach uzyskania przychodów. Ograniczenie może obowiązywać także już przy nabyciu takiego samochodu. Samochód dostawczy a prawo do odliczenia VAT Samochody dostawcze nie spełniają najczęściej warunków do uznania ich za samochody ciężarowe – czyli takie, którym co do zasady przysługuje pełne odliczenie VAT. Przepisy o VAT przewidują…

Read More Read More

Faktura do paragonu a rejestr sprzedaży VAT

Faktura do paragonu a rejestr sprzedaży VAT

Faktury do paragonu to specyficzny rodzaj dokumentów – w związku z faktem, że sprzedaż została najpierw zewidencjonowana na kasie fiskalnej, faktura staje się poniekąd dokumentem wtórnym. Tymczasem od kiedy czynni podatnicy VAT zostali zobowiązani do wysyłania JPK VAT, zasady ujmowania faktur do paragonu w rejestrze sprzedaży VAT stały się istotniejsze. Kiedy faktura, kiedy paragon? Zgodnie z generalną zasadą, jeśli przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania w firmie kasy fiskalnej, każdą sprzedaż na rzecz osoby fizycznej lub rolnika ryczałtowego powinien udokumentować paragonem…

Read More Read More

Wycofanie samochodu do majątku prywatnego a brak obowiązku naliczenia VAT

Wycofanie samochodu do majątku prywatnego a brak obowiązku naliczenia VAT

W sytuacji gdy podatnik, wykorzystujący samochód w działalności gospodarczej jako środek trwały, chciałby go wycofać do majątku prywatnego, warto aby zwrócił uwagę na przepisy Ustawy o VAT. Mimo iż takie wycofanie jest co do zasady traktowane na równi ze sprzedażą, w określonych przypadkach naliczanie VAT należnego dla urzędu skarbowego nie będzie konieczne. Samochód bez prawa do odliczenia VAT Zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy o VAT, za dostawę towarów rozumie się również m.in. przekazanie towarów na cele osobiste podatnika…

Read More Read More