Potrzebny programista. Kiedy postawić na freelancerów?

Potrzebny programista. Kiedy postawić na freelancerów?

Ogromne zapotrzebowanie na programistów powoduje wzrost zainteresowania outsourcingiem pracowniczym. „Ready to go agile teams”, „remote teams” to w branży IT pojęcia dotyczące wynajmowania całych zespołów do realizacji projektów. Kto może skorzystać z takiego rozwiązania i kiedy się to opłaca? O tym opowiada Robert Strzelecki, prezes zarządu Grupy Kapitałowej TenderHut. W Polsce, według danych GUS, pracuje obecnie nieco ponad ćwierć miliona programistów, a brakuje jeszcze ok. 50 tys. W skali całej Europy zapotrzebowanie na przedstawicieli tego zawodu może sięgać nawet 900…

Read More Read More

Nowe warunki stosowania stawki 0% przy WDT, nowa procedura „call off stock” – planowane zmiany.

Nowe warunki stosowania stawki 0% przy WDT, nowa procedura „call off stock” – planowane zmiany.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) często jest omawiana na łamach poradników. Wynika to z faktu, że przywilej stosowania 0% stawki podatku VAT jest warunkowy. Oznacza to, że brak właściwego udokumentowania transakcji może pozbawić przedsiębiorcę prawa do zerowej stawki podatku. Procedura „call off stock” są to uproszczenia w regulacjach unijnych dotyczące zagadnienia znanego w Polsce pod nazwą magazynów konsygnacyjnych. Numer identyfikacyjny VAT-UE Posiadanie numeru identyfikacyjnego VAT-UE nabywcy jest jednym z wymogów do zastosowania 0% stawki VAT przy WDT. Dotychczas zgodnie z wykładnią…

Read More Read More

Obowiązkowy split payment od listopada 2019 – dla kogo, limity.

Obowiązkowy split payment od listopada 2019 – dla kogo, limity.

Split payment – mechanizm podzielonej płatności w VAT (MPP) zaczął obowiązywać od 1 lipca 2018 roku. Po roku od jego wprowadzenia Ministerstwo Finansów przygotowało zmiany, które łączą MPP z mechanizmem odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym i instytucją odpowiedzialności solidarnej. Wprowadzone zmiany uprzednio jak również bieżąco to nic innego jak objęcie branż wrażliwych szczególnym nadzorem ustawowym. Wszystkie działania mają prowadzić do ograniczenia oszustw podatkowych. Jakie rozwiązania proponowane są w ustawie zmieniającej ustawę o VAT? Split payment przed zmianą Podzielona płatność z…

Read More Read More

Metoda FUKO, czyli poprawnie przekazany feedback

Metoda FUKO, czyli poprawnie przekazany feedback

Informacja zwrotna to bardzo ważny element składający się na motywowanie pracownika. Każdy chce wiedzieć czy poprawnie wykonuje swoje obowiązki, czy robi coś źle, co może zrobić lepiej albo czy jest w czymś naprawdę dobry. Motywuje to do lepszego wykonywania swoich obowiązków oraz do rozwoju w swojej dziedzinie. Niestety, szczególnie, gdy informacja zwrotna jest negatywna, nieodpowiedni sposób jej przekazania może przynieść odwrotne skutki. Stosowanie przez przełożonego zbyt agresywnej komunikacji może odbić się na podejściu pracownika do wykonywanych obowiązków czy całkowicie zdemotywować…

Read More Read More

Zmiana przeznaczenia środka trwałego – korekta VAT

Zmiana przeznaczenia środka trwałego – korekta VAT

Rejestracja do podatku VAT możliwa jest od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może również skorzystać ze zwolnienia podmiotowego ze względu na limit obrotów – obecnie 200.000 zł. Zmiana decyzji – powrót do zwolnienia lub odwrotnie – zarejestrowanie do podatku VAT rodzi określone obowiązki. Dlatego też warto posiadać elementarną wiedzę na ten temat, aby nie narazić swojej firmy na niepotrzebne straty finansowe. Przypadki zmiany przeznaczenia środka trwałego Okoliczności, które wymuszają korektę podatku VAT naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia środka trwałego…

Read More Read More

Śmierć zleceniobiorcy a obowiązki pracodawcy

Śmierć zleceniobiorcy a obowiązki pracodawcy

Spis Treści Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Wypłata wynagrodzenia PIT-11, PIT-4R Jeżeli chodzi o śmierć zleceniobiorcy, to nie ma takich analogicznych przepisów, które wskazywałyby, kto jest uprawniony do podjęcia wypłaty po zmarłym jak to jest uregulowane w przypadku śmierci pracownika. W razie śmierci zleceniobiorcy w przypadku umów zlecenia oraz umów o dzieło wynikające z nich prawa majątkowe pozostałe po zmarłym zawsze wchodzą do spadku. Reguluje to art. 922 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2017…

Read More Read More

Samochód kupiony za granicą- obowiązki i czynności związane z wpisaniem go do środków trwałych

Samochód kupiony za granicą- obowiązki i czynności związane z wpisaniem go do środków trwałych

Samochód można zakupić za granicą korzystając z kilku kanałów dystrybucji. Zakup na rynku pierwotnym z salonu samochodowego może nie być konkurencyjny cenowo. Dlatego najczęściej wybieraną formułą zakupu jest rynek wtórny. Tutaj też może być kilka możliwości nabycia: od osoby prywatnej, w komisie samochodowym, przez pośrednika, od przedsiębiorcy. Ujęcie samochodu w ewidencji środków trwałych Ustalanie wartości początkowej samochodu, który ujmujemy w ewidencji środków trwałych odbywa się na zasadach ogólnych tak jak jest to zapisane w ustawie o podatku dochodowym od osób…

Read More Read More

Wzrost opłaty targowej w 2020r.

Wzrost opłaty targowej w 2020r.

Opłata targowa jest pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach. Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. Opłata targowa jest opłatą lokalną, o której wprowadzeniu decyduje rada gminy. Jej wysokość regulowana jest odgórnymi przepisami. Minister Finansów corocznie publikuje obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na dany…

Read More Read More

Nowe zasady obliczania zaliczki na podatek dochodowy w działalności gospodarczej – zmiany obowiązujące od 1 października 2019 roku.

Nowe zasady obliczania zaliczki na podatek dochodowy w działalności gospodarczej – zmiany obowiązujące od 1 października 2019 roku.

Zmiana ustawy o podatku dochodowym obejmie również przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i opłacających podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Zaliczkę na podatek PIT według nowych zasad należy obliczyć już za miesiąc wrzesień lub trzeci kwartał 2019 roku płaconej do 21 października 2019 roku. Na czym polega ta zmiana? Kwota zmniejszająca podatek za wrzesień w działalności gospodarczej Otóż jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy zaliczki obliczane od 1 października z terminem płatności 20 października, a więc za wrzesień lub…

Read More Read More

Nowa stawka PIT i wyższe koszty pracownicze – omówienie zmian obowiązujących w 2019 roku.

Nowa stawka PIT i wyższe koszty pracownicze – omówienie zmian obowiązujących w 2019 roku.

Ustawa zmieniająca ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza bardzo istotne zmiany idące w kierunku zmniejszania obciążeń fiskalnych dla osób najmniej zarabiających. Jesteśmy w przededniu jej obowiązywania. Jeszcze w tym roku, od 1 października na okres 3 miesięcy, zostaną podwyższone koszty uzyskania przychodów i obniżona stawka PIT z 18% na 17%. Wyższe koszty uzyskania przychodów Podwyższone koszty pracownicze, zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którą Prezydent podpisał 17 września, będą obowiązywały od 1…

Read More Read More

Rekordowa kwota dla OPP z 1% podatku PIT

Rekordowa kwota dla OPP z 1% podatku PIT

W ramach 1 % podatku, aż 14,5 mln podatników przekazało prawie 875 mln zł w swoich zeznaniach rocznych PIT dla organizacji pożytku publicznego. Z roku na rok rośnie liczba chętnych do przekazania 1% podatku, a wraz z nimi suma przekazanych pieniędzy. Podatnicy coraz chętniej decydują o 1% swojego podatku Ministerstwo Finansów podsumowało rozliczenia za 2018 rok oraz dane dotyczące 1 procenta podatku z deklaracji PIT przekazane dla organizacji pożytku publicznego. Corocznie zwiększa się liczba podatników, którzy świadomie dysponują 1% swojego…

Read More Read More

Rozliczenie zamknięcia – zmiany w imporcie towarów od 1 września 2019

Rozliczenie zamknięcia – zmiany w imporcie towarów od 1 września 2019

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ustawodawca dokonał zmiany artykułu 33 ustawy o podatku od towarów i usług, uznając rozliczenie zamknięcia za dokument, w którym podatnik obowiązany będzie do obliczenia i wykazania kwoty podatku vat z tytułu importu towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego zgodnie z przepisami art. 324 i art. 325 rozporządzenia wykonawczego Komisji UE 2015/2447. Zmiana ta weszła w życie z dniem 1 września 2019…

Read More Read More