Browsed by
Miesiąc: Luty 2019

Skuteczne doręczenie pism urzędowych

Skuteczne doręczenie pism urzędowych

Korespondencja pomiędzy przedsiębiorcą a organami skarbowymi i ZUS jest obwarowana pewnymi warunkami. Warto znać zasady, regulujące skuteczność doręczenia formalnych pism. Skuteczne doręczenie pisma – jak i gdzie? Generalnie zasady skutecznego doręczania pism formalnych reguluje Kodeks postępowania administracyjnego, a w zakresie postępowania podatkowego dodatkowo Ordynacja podatkowa. Zgodnie z zapisami tych ustaw, pismo formalne może zostać skutecznie dostarczone: Za pokwitowaniem – przez operatora pocztowego, pracownika urzędu w którym toczy się sprawa, lub innego upoważnionego pracownika albo funkcjonariusza, Elektronicznie, za urzędowym poświadczeniem odbioru…

Read More Read More

Czy opłata prolongacyjna może stanowić koszt podatkowy?

Czy opłata prolongacyjna może stanowić koszt podatkowy?

Opłata prolongacyjna naliczana jest przez urząd skarbowy w momencie wydania decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych. Czy taki wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Opłata prolongacyjna – co to takiego? Zgodnie z art. 57 Ordynacji podatkowej opłata prolongacyjna ustalana jest przez organ podatkowy w decyzji dotyczącej podatków stanowiących dochód budżetu państwa, której przedmiotem jest: odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie go na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę –…

Read More Read More

PIT 2019 – jak zgłosić zaliczkę i formę opodatkowania?

PIT 2019 – jak zgłosić zaliczkę i formę opodatkowania?

Do popularnych zmian 2019 r. należą te dotyczące podatku dochodowego w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz wyboru metody opłacania zaliczek. Od nowego roku podatnicy będą mogli liczyć na dłuższe terminy, a w niektórych przypadkach w ogóle nie składać dodatkowych informacji. Wybór formy opodatkowania z dłuższym terminem Dotychczasowe przepisy ściśle określały termin zgłoszenia wyboru formy opodatkowania – przedsiębiorcy mieli zasadniczo czas do 20 stycznia danego roku. Od 2019 r. przepisy nie wskazują już jednego, odgórnie ustalonego terminu – będzie on bowiem…

Read More Read More

3 fakty o branży IT w Polsce

3 fakty o branży IT w Polsce

Branża IT jest jedną z tych, która rozwija się najdynamiczniej. A specjalistów w tej dziedzinie poszukuje wiele firm związanych z nowymi technologiami. Dlatego serwis Bulldogjob przeprowadził badanie społeczności IT m.in. pod względem zarobków i formy zatrudnienia. W tym celu poproszono o wypełnienie ankiety ponad 1400 osób z branży – głównie programistów. Jak wynika z badań, umowa o pracę jest najczęstszą formą zatrudnienia wśród osób pracujących w IT. Jednak już niemal co trzeci programista ma własną firmę i podejmuje współpracę na…

Read More Read More

Innovation Box – nowa ulga od 2019 r.

Innovation Box – nowa ulga od 2019 r.

Innowacyjne rozwiązania w działalności gospodarczej to ogromna szansa dla przedsiębiorcy. Wiedzą o tym również ustawodawcy, którzy – chcąc wspomóc innowacyjność polskich firm oraz ich konkurencyjność na najbardziej rozwijających się rynkach – wprowadzili nową ulgę. Od początku 2019 r. tzw. Innovation Box może zmniejszyć podatek dochodowy do 5%. Innovation Box – czego dotyczy? Nowy art. 30ca w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że przedsiębiorca może opodatkować stawką 5% podatku dochody uzyskane z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Do tej…

Read More Read More

Kto i kiedy powinien złożyć ZAP-3?

Kto i kiedy powinien złożyć ZAP-3?

Formularz ZAP-3 – zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem – to druk, za pomocą którego podatnik będący osobą fizyczną informuje urząd skarbowy o zmianie w swoich danych – np. w zakresie rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku, czy też adresu zamieszkania. Kto i w jakiej sytuacji powinien złożyć ZAP-3? Formularz ZAP-3 – dla kogo? Z formularza ZAP-3 mogą skorzystać osoby, które: wykorzystują PESEL jako identyfikator podatkowy, nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowani jako podatnicy podatku od…

Read More Read More

Zwrot części lub całości zaliczki otrzymanej przed utratą zwolnienia z VAT – jak dokonać korekty?

Zwrot części lub całości zaliczki otrzymanej przed utratą zwolnienia z VAT – jak dokonać korekty?

To w jaki sposób rozliczyć zaliczkę otrzymaną przed utratą zwolnienia zależy przede wszystkim od tego, czy obejmowała ona część czy 100% ceny (o obu sytuacjach przeczytasz odpowiednio tutaj i tutaj). Może jednak wystąpić sytuacja, kiedy to sprzedawca będzie zobowiązany zwrócić część lub całość takiej zaliczki. Jak należy postąpić w takiej sytuacji? Zwrot części lub całości zaliczki a VAT Przez wzgląd na fakt, iż pobranie zaliczki miało miejsce w okresie, w którym przedsiębiorca korzystał jeszcze ze zwolnienia z VAT (niezależnie, czy…

Read More Read More

Ulga na wydatki na cele rehabilitacyjne – cz. 1: wydatki limitowane

Ulga na wydatki na cele rehabilitacyjne – cz. 1: wydatki limitowane

Ulga rehabilitacyjna pozwala na odliczenie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych przez osoby niepełnosprawne lub podatnika, na utrzymaniu którego są osoby niepełnosprawne. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje dwa rodzaje wydatków uprawniających do odliczeń – wydatki w całości odliczane od dochodu oraz wydatki limitowane (do kwoty 2 280 zł). Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej? Warunkiem skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: orzeczenia o zakwalifikowaniu…

Read More Read More

Sprzedaż samochodu firmowego lub wycofanego – porównanie

Sprzedaż samochodu firmowego lub wycofanego – porównanie

Prowadząc jednoosobową działalność przedsiębiorca może samodzielnie decydować, który składnik majątku zostanie przekazany do firmy, a który pozostanie w majątku prywatnym. Jeśli w majątku firmowym znajdują się samochody, właściciel może dokonać ich sprzedaży bezpośrednio z działalności, lub wycofać pojazd do majątku prywatnego. Co jest bardziej korzystne podatkowo? PIT – sprzedaż i wycofanie samochodu firmowego W związku z faktem, że amortyzacja firmowego samochodu osobowego stanowi koszt uzyskania przychodu, sprzedaż takiego auta powinno się uznać za przychód firmy. Tak rzeczywiście jest – sprzedając…

Read More Read More

Niezapowiedziana kontrola podatkowa

Niezapowiedziana kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa w większości przypadków nie jest zaskoczeniem dla przedsiębiorców – zgodnie z przepisami, jej rozpoczęcie powinno zostać poprzedzone powiadomieniem. Istnieją jednak sytuacje szczególne, które pozwalają organowi skarbowemu przeprowadzić kontrolę bez uprzedniego poinformowania przedsiębiorcy. Niezapowiedziana kontrola podatkowa Przepisy Ordynacji podatkowej (art. 282c) wskazują katalog sytuacji, kiedy kontrola podatkowa może być niezapowiedziana. Najczęściej przyczyną jest próba sprawdzenia przez urzędy skarbowe poprawności postępowania lub rozliczania się przedsiębiorcy – dlatego też z taką niezapowiedzianą kontrolą możemy mieć do czynienia, gdy: Sprawdzana jest zasadność…

Read More Read More

11 kosztów freelancera

11 kosztów freelancera

Jest ich w Polsce ok. 3 procent zatrudnionych. Prawie połowa z nich nie chce przechodzić na etat. Copywriterzy, graficy, architekci, fotografowie, tłumacze… Każdy freelancer posiadający własną działalność gospodarczą może płacić niższe podatki. Jak to zrobić? Wystarczy poszukać wydatków. Sprawdź naszą listę kosztów freelancera. O najpopularniejszych kosztach uzyskania przychodów programisty pisaliśmy jakiś czas temu. Tym razem skupiamy się na kosztach freelancera. Lista wydatków, które mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodów jest całkiem długa. Jednak zanim coś do niej zaliczymy, muszą…

Read More Read More

Jak wygląda postępowanie podatkowe?

Jak wygląda postępowanie podatkowe?

Postępowanie podatkowe to procedura, w wyniku której organ skarbowy może ustalić wysokość zobowiązania podatkowego przedsiębiorcy. Co ważne, procedura ta może dotyczyć zarówno zobowiązań wyliczanych przez podatnika (VAT, PIT), jak i płaconych obligatoryjnie na podstawie decyzji (podatek od nieruchomości od osób fizycznych). Jak wygląda postępowanie podatkowe? Postępowanie podatkowe – formalności Postępowanie podatkowe to mocno sformalizowana procedura – zawsze mamy jej wyraźny początek. Do jej rozpoczęcia niezbędne jest skuteczne doręczenie podatnikowi (art. 144-154c Ordynacji podatkowej) postanowienia o wszczęciu postępowania. Dopiero w dalszej…

Read More Read More