Browsed by
Miesiąc: Marzec 2019

Obowiązek podatkowy czym jest i kiedy powstaje?

Obowiązek podatkowy czym jest i kiedy powstaje?

Obowiązek podatkowy w podatku VAT to obowiązek wykazania podatku VAT należnego w ewidencji sprzedaży VAT, a tym samym deklaracji VAT czy np. informacjach podsumowujących. Moment powstania obowiązku podatkowego określa art. 19a ustawy o podatku od towarów i usług. Wskazany przepis dzieli czynności podlegające opodatkowaniu na dwie grupy – dostawy i świadczenia usług, dla których obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych oraz dostawy towarów i świadczenia usług, dla których obowiązek podatkowy powstaje na zasadach szczególnych. Ogólne zasady powstania obowiązku podatkowego Zgodnie…

Read More Read More

Import usług – faktura wystawiona przed wykonaniem świadczenia

Import usług – faktura wystawiona przed wykonaniem świadczenia

Przedsiębiorca dokonując importu usług może otrzymać fakturę wystawioną jeszcze przed wykonaniem świadczenia. Może to dotyczyć przykładowo usługi długoterminowej, jak subskrypcja lub dostęp do jakiegoś portalu lub też innego świadczenia, które będzie wykonane w przyszłości. W jaki sposób należy postąpić z taką fakturą? Jak rozliczyć VAT? Kiedy ująć ją w KPiR? Faktura za import usług przed wykonaniem świadczenia – rozliczenie na gruncie VAT Import usług to szczególny rodzaj transakcji na gruncie podatku od towarów i usług. W takim wypadku to nabywca…

Read More Read More

Ulga na wydatki na cele rehabilitacyjne – cz. 2: wydatki nielimitowane

Ulga na wydatki na cele rehabilitacyjne – cz. 2: wydatki nielimitowane

Ulga na wydatki rehabilitacyjne to przywilej osób niepełnosprawnych oraz osób, które posiadają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Umożliwia ona odliczenie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Część wydatków jest limitowana, inne można odliczać w całości.  Ulga rehabilitacyjna – zasady korzystania By możliwe było skorzystanie z ulgi na wydatki rehabilitacyjne, osoba, której dotyczy koszt powinna posiadać stosowne oświadczenie o niepełnosprawności. W przypadku wydatków nielimitowanych konieczne jest także posiadanie dowodu ich poniesienia, jak np. faktury,…

Read More Read More

Samochód firmowy – ulepszenie a pozostałe wydatki

Samochód firmowy – ulepszenie a pozostałe wydatki

Samochód będący firmowym środkiem trwałym wymaga nie tylko zakupu paliwa. Przedsiębiorcy ponoszą również dodatkowe wydatki, związane z utrzymaniem pojazdu w dobrym stanie i dostosowaniu go do wymogów działalności. Warto zatem wiedzieć, kiedy takie wydatki będą stanowić koszt, a kiedy uznamy je za ulepszenie samochodu. Wydatki na samochód a ulepszenie Oczywistym wydaje się być fakt, że wydatki związane z firmowym samochodem ponoszone na zakup płynów eksploatacyjnych, podstawowych części, myjnię czy przegląd okresowy będą stanowiły standardowe koszty uzyskania przychodu. Wątpliwość może pojawić…

Read More Read More

Indywidualna stawka amortyzacji używanego środka trwałego – ujęcie praktyczne

Indywidualna stawka amortyzacji używanego środka trwałego – ujęcie praktyczne

Nabycie używanego środka trwałego pozwala na zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacji danego składnika majątku. Jest to jeden ze sposobów na szybsze rozliczenie w kosztach podatkowych wydatków o charakterze inwestycyjnym. Jak wygląda stosowanie tej metody amortyzacji w praktyce? O czym warto pamiętać? Indywidualna stawka amortyzacji – co warto wiedzieć? Najważniejszą cechą amortyzacji indywidualnej używanych środków trwałych  jest pozostawienie decyzji o wysokości stosowanej stawki samemu podatnikowi. Należy przy tym pamiętać, że przedsiębiorca jest związany ustawowymi limitami minimalnego okresu amortyzacji (zgodnie z art. 22j…

Read More Read More

Zmiana przepisów dotyczących zwolnień z ewidencjonowania na kasie rejestrującej w 2019r.

Zmiana przepisów dotyczących zwolnień z ewidencjonowania na kasie rejestrującej w 2019r.

Prowadzenie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych co do zasady wymaga zastosowania do jej rejestrowania kasy fiskalnej. Regulacje określone w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o vat przewidują jednak zarówno wiele zwolnień od tego obowiązku, jak i nakładają ten obowiązek od razu od pierwszej sprzedaży. Co rok lub dwa lata Minister Finansów wydaje rozporządzenie, które w dużej części powiela główne zasady obowiązujące dotychczas. Wraz z nadejściem nowego roku 2019 przestało obowiązywać dotychczasowe rozporządzenie dotyczące zwolnień z…

Read More Read More

Kiedy delegacja zaczyna być relokacją?

Kiedy delegacja zaczyna być relokacją?

Pracodawca może powierzyć pracownikowi inną pracę niż ta określona w umowie o pracę bez konieczności zmiany warunków zapisanych w kontrakcie, pod warunkiem, że nie będzie ona trwała dłużej niż 3 miesiące w roku kalendarzowym, a także nie będzie powodowała obniżenia pensji oraz będzie odpowiadała kwalifikacjom pracownika. W tej kategorii mieszczą się dwie formy: delegacja (popularna podróż służbowa) oraz relokacja (oddelegowanie). Kiedy delegacja zaczyna być relokacją? Delegacja, czyli incydentalna podróż służbowa Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 22 lutego 2008 r….

Read More Read More

Paragon a koszty i odliczenie VAT

Paragon a koszty i odliczenie VAT

Zgodnie z przepisami, dokumentem który jest podstawą ujmowania wydatku w kosztach i odliczania VAT jest faktura zakupu, rachunek albo umowa. Okazuje się jednak, że w niektórych przypadkach przedsiębiorcy wystarczy paragon. Warto natomiast wiedzieć, że wymogi dla paragonu są różne jeśli chodzi o zaliczenie wydatku do kosztów oraz odliczenie VAT. Koszt na podstawie paragonu O tym, które wydatki można zaksięgować na podstawie paragonu, mówi par. 14 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej…

Read More Read More

Zwolnienie pracownika krok po kroku – obowiązki pracodawcy

Zwolnienie pracownika krok po kroku – obowiązki pracodawcy

W przypadku gdy następuje rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem pracodawca ma kilka obowiązków z tym związanych. Są one tematem poniższego artykułu. Zwalnianemu pracownikowi  należy wystawić świadectwo pracy Świadectwo pracy jest ważnym dokumentem dla każdego zwalnianego pracownika. Jest to dokument, który pracownik będzie musiał przedstawić w firmach, w których będzie w przyszłości pracował. Na podstawie świadectwa pracy ustalane są niektóre uprawnienia pracownicze takie jak np. urlop wypoczynkowy czy staż pracy. Dlatego ważne jest aby pracownik otrzymał świadectwo w terminie i…

Read More Read More

Wynajem aut a VAT i PIT – czy trzeba prowadzić kilometrówkę?

Wynajem aut a VAT i PIT – czy trzeba prowadzić kilometrówkę?

Przepisy ograniczające podatkowe rozliczanie wydatków związanych z samochodami osobowymi nie powinny mieć teoretycznie odniesienia do samochodów przeznaczonych na wynajem. Czy jednak jest tak w rzeczywistości? Ograniczenia podatkowe a wynajem samochodów Czynni podatnicy VAT przyzwyczaili się już do przepisów, które nakładają na nich ograniczenie w odliczaniu VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi – zasadniczo mamy tu prawo do odliczenia 50% podatku. Nowością jest natomiast przepis ograniczający możliwość zaliczania wydatków samochodowych do kosztów (a co za tym idzie – zwiększanie podstawy…

Read More Read More

Krótka historia PIT w Polsce

Krótka historia PIT w Polsce

Czy ja jestem złodziejem, że muszę płacić podatki? Takie pytanie często cisnęło się na ustach wszystkich tych, którzy na początku lat 90. zaczęli składać swoje pierwsze deklaracje podatkowe PIT. Swoją drogą, pytanie i dziś dla wielu pozostaje aktualne. Wcześniej rozliczaniem podatników zajmowały się zakłady pracy, więc Polacy w zasadzie nie mieli kontaktu z urzędami skarbowymi. A i dzisiaj coraz rzadziej muszą mieć, bo papierowe deklaracje PIT zostały zastąpione przez elektroniczne. Dodatkowo od tego roku PIT wypełnia za podatnika urząd. Więcej…

Read More Read More

Sprzedaż drogiego samochodu, który nie został w pełni zamortyzowany 2019

Sprzedaż drogiego samochodu, który nie został w pełni zamortyzowany 2019

Nowelizacja ustaw podatkowych, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku przyniosła wiele zmian w zakresie rozliczania wydatków związanych z samochodem osobowym wykorzystywanym w firmie. Co ważne, zmieniły się również zasady rozliczania sprzedaży takiego pojazdu, jeśli stanowił on wcześniej środek trwały w danym przedsiębiorstwie. Znowelizowane przepisy uderzą przede wszystkich w przedsiębiorców, którzy zakupią drogie samochody o wartości przekraczającej 150 000 zł. Sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego środek trwały – jak było? Zgodnie z obowiązującym do końca 2018 roku art. 24 ust….

Read More Read More