Browsed by
Miesiąc: Maj 2019

Zatrudnianie nieletnich pracowników sezonowych na umowę cywilnoprawną

Zatrudnianie nieletnich pracowników sezonowych na umowę cywilnoprawną

Przedsiębiorca może zatrudnić nieletniego pracownika sezonowego na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie lub o dzieło). Warunkiem jest jednak uzyskanie zgody przedstawiciela ustawowego tej osoby, a zatem rodzica lub opiekuna prawnego (chyba że z ważnych powodów osoba niepełnoletnia wcześniej uzyskuje pełną zdolność do czynności prawnych, wówczas zgoda przedstawiciela ustawowego takiej osoby na zawarcie m.in. umowy cywilnoprawnej nie jest wymagana). O czym jeszcze warto pamiętać zatrudniając nieletnich pracowników na umowę cywilnoprawną? Zgoda na zatrudnienie nieletniego pracownika na umowę cywilnoprawną Zgoda przedstawiciela osoby nieletniej…

Read More Read More

Sprzedaż samochodu będącego środkiem trwałym – dokumentacja

Sprzedaż samochodu będącego środkiem trwałym – dokumentacja

Nawet jeśli przedsiębiorca nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z handlem, ma prawo do sprzedania samochodu, będącego środkiem trwałym w jego firmie. Warto wtedy wiedzieć, jak udokumentować taką transakcję. Sprzedaż samochodu na fakturę Jeśli chodzi o udokumentowanie sprzedaży firmowego samochodu, co do zasady nie różni się ona od standardowej sprzedaży w firmie – tego typu sprzedaż dokumentuje się fakturą, wystawioną na nabywcę. Generalnie, nie będzie tu miało znaczenia, czy sprzedaż dokonywana jest na inną firmę, czy na osobę fizyczną – jeśli…

Read More Read More

Amortyzacja inwestycji w obcym środku trwałym

Amortyzacja inwestycji w obcym środku trwałym

Inwestycja w obcym środku trwałym to wszelkie nakłady poniesione na obcy środek trwały, który jest wykorzystywany na cele prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy (np. najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze). Zgodnie z art. 22a ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, inwestycje w obcym środku trwałym podlegają amortyzacji, niezależnie od przewidywanego czasu ich użytkowania. Co warto wiedzieć o amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym? Jakie nakłady tworzą inwestycję w obcym środku trwałym? Ustawa o…

Read More Read More

Czy wspólnik spółki jawnej może rozliczać się na KPIR?

Czy wspólnik spółki jawnej może rozliczać się na KPIR?

Przedsiębiorca, który uzyskał w poprzednim roku podatkowym przychód netto w wysokości nie przekraczającej 2 mln EUR ma możliwość w bieżącym roku podatkowym rozliczać się w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tzw. KPIR). Oznacza to, że przedsiębiorca którego przychód netto nie przekroczy w 2019 roku 2 mln euro czyli 8 559 200 zł, w roku 2020 będzie mógł nadal prowadzić KPIR. Spółka jawna jest to spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Spółka…

Read More Read More

Kasa fiskalna w sprzedaży za pomocą maszyn vendingowych – metody/zasady rozliczenia

Kasa fiskalna w sprzedaży za pomocą maszyn vendingowych – metody/zasady rozliczenia

Sprzedaż za pomocą maszyn vendingowych stanowi obecnie bardzo popularny kanał sprzedaży bezpośredniej o dużej dynamice wzrostu. Sprzedaż z automatu można rozliczyć na dwa sposoby. Rozliczenie sprzedaży kawy z automatu rachunkiem „ w stu” Jeśli automat sprzedaje tylko kawę wtedy wystarczy przeliczyć gotówkę z automatu przynajmniej raz na koniec miesiąca i obliczyć kwotę podatku należnego. Ale jeśli kawa jest sprzedawana w automacie wraz z innymi towarami np. zupki, napoje chłodzące, słodycze wówczas podatnik powinien prowadzić szczegółową ewidencję sprzedaży, gdzie rejestruje każdą…

Read More Read More

Jak ująć w KPiR towary zajęte przez komornika?

Jak ująć w KPiR towary zajęte przez komornika?

Przedsiębiorca, który nie reguluje w terminie swoich zobowiązań powinien liczyć się z konsekwencjami takiego działania. Jedną z możliwości, z których może skorzystać wierzyciel jest skierowanie sprawy do sądu. W takim wypadku, jeśli dług nie zostanie spłacony, sprawa trafia do komornika. Przedmiot postępowania egzekucyjnego mogą wówczas stanowić towary znajdujące się w posiadaniu podatnika. Czy w takim wypadku należy dokonać przeksięgowania ich wartości w KPiR? Towary zajęte przez komornika w KPiR Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia KPiR, towary ewidencjonuje się z…

Read More Read More

Kasy online – nowy typ kas

Kasy online – nowy typ kas

Spis treści: 1. Zakup kasy 2. Zgłoszenie kasy do US 3. Rozliczenie ulgi na kasę 4. Zasady zwrotu ulgi na kasę 5. Przegląd kasy 6. Zasady prowadzenia ewidencji za pośrednictwem kasy rejestrującej 7. Najem kasy i przekazanie kasy w użytkowanie 8. Przechowywanie dokumentów emitowanych z kasy 9. Postępowanie w kradzieży kasy lub jej awarii. 10. Zmiana miejsca użytkowania kasy i wymiana pamięci kasy 11. Zakończenie używania kasy 12. Centralne Repozytorium Kas (CRK)   Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych…

Read More Read More

Płatności firmowe z konta osobistego lub osoby trzeciej

Płatności firmowe z konta osobistego lub osoby trzeciej

Dokonywanie rozliczeń firmowych za pośrednictwem rachunku bankowego to obecnie standard. Warto zatem wiedzieć, czy w rozrachunkach firmowych można skorzystać z innego niż firmowy rachunku bankowego – np. prywatnego konta przedsiębiorcy albo konta osoby trzeciej. Konto firmowe czy konto prywatne – rozliczenie przedsiębiorcy Specyfiką jednoosobowych działalności gospodarczych jest fakt, że nie mają one odrębnego majątku od majątku przedsiębiorcy. W związku z tym przepisy nie narzucają małym przedsiębiorcom obowiązku założenia rachunku firmowego – właściciel może korzystać w swojej firmie zarówno z konta…

Read More Read More

5 sygnałów, że nie warto podejmować współpracy, czyli kiedy stawka jest kusząca, ale…

5 sygnałów, że nie warto podejmować współpracy, czyli kiedy stawka jest kusząca, ale…

Wolność, decyzyjność, a przede wszystkim – wyższe zarobki… Benefity związane pracą freelancera faktycznie są kuszące, ale w wyobraźni “etatowców” nabierają one dodatkowych rumieńców, które przykuwają wzrok dużo bardziej niż sińce pod oczami, którymi są okupione. Bo rzeczywistość freelancera nie zawsze jest różowa. W Polsce – jak wynika z danych Eurostatu 18 proc. samozatrudnionych i choć trudno uciec od przypuszczeń, jakoby część z nich była do takiej formy pracy zmuszona, większość – o czym mówią dane Głównego Urzędu Statystycznego – wybiera…

Read More Read More

Samochód niefirmowy

Samochód niefirmowy

Spis treści: 1. Rok 2019 a) Wprowadzenie pojazdu do serwisu b) Księgowanie wydatków poniesionych na eksploatację c) Jakie zakupy dotyczące pojazdów niefirmowych nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu? d) Podatek VAT a pojazdy niefirmowe e) Rozliczenie kosztów eksploatacji pojazdu ciężarowego f) Skuter jak samochód ciężarowy 2. Rok 2018 a) Wprowadzenie pojazdu do serwisu b) Rozliczenie kosztów eksploatacji i przebiegu samochodu osobowego i motocykla c) Księgowanie wydatków poniesionych na eksploatację d) Jakie zakupy dotyczące pojazdów niefirmowych nie będą stanowiły kosztu uzyskania…

Read More Read More

62 mln zł, 4 lata, 40 start-upów. KnowledgeHub uruchamia nowy fundusz inwestycyjny

62 mln zł, 4 lata, 40 start-upów. KnowledgeHub uruchamia nowy fundusz inwestycyjny

KnowledgeHub, fundusz venture capital, wspierający start-upy, które wykazują globalny potencjał wzrostu, w ciągu 4 najbliższych lat chce przeznaczyć 62 miliony złotych na projekty z branży MarTech, FinTech, MedTech i DeepTech. To jedna z największych inicjatyw inwestycyjnych uruchomionych w ramach programu PFR Starter. KnowledgeHub, w ramach dotychczasowej działalności, zainwestował w ponad 20 spółek, wśród których są takie, które już teraz z rozmachem działają na arenie międzynarodowej. Większość skupia się na obszarach związanych z marketingiem internetowym, BigData, video online, programmatic buying, SEM…

Read More Read More

Quad w działalności gospodarczej

Quad w działalności gospodarczej

Specyfika działalności gospodarczej powoduje, że niektórzy przedsiębiorcy decydują się na wykorzystanie w swoich firmach quadów. Przepisy podatkowe tego nie wzbraniają – pod warunkiem, że przedsiębiorca udowodni związek z działalnością gospodarczą. Może się jednak okazać, że rozliczenie VAT i PIT będzie ograniczone tak, jak przy samochodach osobowych. Quad – definicja pojazdu Quad w działalności gospodarczej powinien być traktowany tak, jak samochody osobowe – jest to bowiem pojazd silnikowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. W związku z tym co do…

Read More Read More