Amortyzacja indywidualna ulepszonych środków trwałych

Amortyzacja indywidualna ulepszonych środków trwałych

Przedsiębiorcy mają możliwość ulepszenia firmowych składników majątku, zarówno przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych, jak również w trakcie ich użytkowania. W pierwszej ze wspomnianych sytuacji – po spełnieniu warunków określonych w ustawach o podatkach dochodowych – możliwe jest zastosowanie indywidualnej amortyzacji przewidzianej dla ulepszonych środków trwałych.
Ulepszone środki trwałe a indywidualna stawka amortyzacji
W sytuacji, gdy środek trwały został ulepszony jeszcze przed wprowadzeniem go do ewidencji, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej powiększonej o wydatki poniesione na jego ulepszenie, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia danego składnika majątku. Zgodnie z art. 22j ust. 1 ustawy o PIT, w takim wypadku możliwe jest zastosowanie tzw. indywidualnych stawek amortyzacji, które znacząco mogą wpłynąć na okres amortyzacji środka trwałego.
Art. 22j ust. 1 ustawy o PIT określa minimalny okres amortyzacji określonych rodzajów środków trwałych. I tak w przypadku np.:

składników majątku zaliczanych do grup 3-6 oraz 8 KŚT okres ten nie może być krótszy niż:

24 miesiące, jeśli ich wartość początkowa nie przekracza 25 000 zł,
36 miesięcy, jeśli ich wartość początkowa mieści się w zakresie od 25 000 do 50 000 zł,
60 miesięcy w pozostałych przypadkach,

środków transportu, w tym również samochodów osobowych amortyzacja nie może trwać krócej niż 30 miesięcy,
budynków i budowli okres ten nie może być krótszy niż 10 lat (z określonymi wyjątkami).

Indywidualna amortyzacja ulepszonych środków trwałych – warunki
By możliwe było skorzystanie z metody indywidualnej, ulepszenie środka trwałego musi nastąpić przed wprowadzeniem go do ewidencji. Co ważne, wartość wydatków poniesionych na taką modernizację musi stanowić co najmniej:

20% wartości początkowej środka trwałego, jeśli ulepszenie to dotyczy składników majątku zaliczanych do grupy 3-6 lub 8 KŚT oraz środków transportu, w tym także samochodów osobowych,
30% wartości początkowej środka trwałego, jeśli ulepszenie to dotyczy budynków mieszkalnych i budowli.

Ważne!
Jeśli ulepszenie dotyczy środka trwałego wcześniej wprowadzonego do ewidencji, podlega on amortyzacji od wartości początkowej powiększonej o wydatki na to ulepszenie według takich samych zasad jak przed ulepszeniem.

 
Wydatki na zakupiony składnik majątku, który wymaga ulepszenia stanowią środek trwały w budowie – kliknij i dowiedz się więcej!
 
Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl
 

UWAGA
Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.
Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Comments are closed.