BDO – rejestracja do końca 2019.

BDO – rejestracja do końca 2019.

Czasu na rejestrację w BDO nie zostało już wiele. Termin upływa wraz z końcem roku, można to więc do 31 grudnia. Kto posiada obowiązek rejestracji? Jak to poprawnie zrobić?
Wszystkie najważniejsze informacje znajdziesz poniżej.

Czym jest BDO?
Jest to „baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”. System ten służy gromadzeniu i zarządzaniu informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami. Ma również zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Przedsiębiorcy, którzy są lub zostaną wpisani do rejestru będą w nim prowadzić od początku 2020 r. ewidencję i sprawozdawczość odpadów.

Polecamy nasz materiał video:

Rejestracja w BDO do końca 2019. Sprawdź, czy dotyczy Ciebie!

Zostało niewiele czasu na zarejestrowanie się w BDO. Można to zrobić do 31 grudnia 2019 roku!

Czy dotyczy nas obowiązkowa rejestracja w BDO?

Rejestracji muszą dokonać przedsiębiorcy, którzy wprowadzają produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarują odpadami. Głównie dotyczy podmiotów które produkują odpady typu oleje, preparaty smarowe, opony, baterie, akumulatory itp. Jak również gospodarują odpadami w zakresie ich transportu czy też recyklingu. Jednak nie tylko!

Wniosek o wpis do BDO składają podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach.

Jak okazuje się, nowy obowiązek rejestracji, dotyczyć może zarówno dużych firm jak również jednoosobowych działalności gospodarczych. Obowiązkowa będzie również dla osób prowadzących sklepy i hurtownie ponieważ podmioty te udostępniają klientom torebki foliowe objęte opłatą recyklingową. Ponadto na liście podmiotów objętych obowiązkową rejestracją znajdują się również m.in.:

zakłady fryzjerskie
gabinety kosmetyczne
gabinety lekarskie
gabinety stomatologiczne
producenci pojazdów
producenci opakowań

Jeśli chcesz mieć pewność, czy jesteś objęty obowiązkiem rejestracji – możesz wypełnić test online, który znajduje się tutaj.

Jak można się zarejestrować?

Aby dokonać rejestracji do bazy należy złożyć wniosek. Można tego dokonać na trzy sposoby:

online poprzez stronę www
wysłać wniosek pocztą
lub zrobić to osobiście w urzędzie marszałkowskim

Jeśli planujesz dopiero założyć działalność, która podlega wpisaniu do rejestru BDO – musisz wpis uzyskać przed rozpoczęciem działalności

Ważne!
Od momentu złożenia kompletnego i poprawnego wniosku marszałek województwa ma 30 dni na wpisanie Cię do rejestru BDO!

Opłaty związane z rejestracją

Wpis wiąże się z wniesieniem opłaty rejestrowej. Wpłaty należy dokonać na konto właściwego urzędu marszałkowskiego. Wysokości opłat to odpowiednio:

100 zł dla mikroprzedsiębiorców
300 zł dla podmiotów, które nie posiadają statusu mikroprzedsiębiorcy

Comments are closed.