Biała lista podatników VAT – wyszukiwarka MF

Biała lista podatników VAT – wyszukiwarka MF

1 września 2019 r. weszła możliwość sprawdzenia swojego kontrahenta za pomocą tzw. białej listy podatników. Każdy podatnik może to zrobić za pomocą wyszukiwarki Ministerstwa Finansów lub korzystając z interfejsu API.

Nie ma obowiązku korzystania z białej listy podatników VAT, jednak brak weryfikacji kontrahenta w wykazie może powodować negatywne konsekwencje, jak: brak należytej staranności, która jest oceniana np. przy ustalaniu prawa do odliczenia VAT, brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów lub jego podważenie (od 1 stycznia 2020 r.), ryzyko poniesienia odpowiedzialności solidarnej przez nabywcę, za zaległości wystawcy faktury, w części dotyczącej VAT, który wynika z niezweryfikowanej płatności (od 1 stycznia 2020 r.).

Biała lista podatników VAT – wyszukiwarka
Ministerstwo Finansów udostępniło wyszukiwarkę, dzięki której można sprawdzić dane podatników VAT, podmiotów wykreślonych lub takich, którym odmówiono rejestracji.

Wykaz ten można również znaleźć na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Żeby wyszukać dane interesującego nas podmiotu, musimy posiadać jedną z następujących danych:

NIP,
REGON,
numer rachunku bankowego,
fragment nazwy.

Aby wyszukać kontrahenta musimy wykonać trzy kroki:
1. Zaznaczamy według jakiej danej szukamy, np. NIP
2. Wpisujemy datę – na dzień, z którego chcemy uzyskać informacje
3. Wybieramy przycisk “Szukaj”

Dzięki temu, uzyskujemy interesujące nas informacje z wykazu. Na końcu tabeli z danymi znajduje się przycisk “Drukuj potwierdzenie”. Naciskając go, możemy zapisać dane jako PDF. Po każdym zapytaniu, potwierdzenie ma nadany unikatowy identyfikator wyszukiwania, aby potwierdzić wykonanie czynności.

Comments are closed.