Czy jest możliwa prawnie darowizna na rzecz małżonka nie mając rozdzielności majątkowej?

Czy jest możliwa prawnie darowizna na rzecz małżonka nie mając rozdzielności majątkowej?

h3 {
font-family: ‚Roboto’, sans-serif !important;
font-size: 1.5em !important;
margin-top: 20px !important;
margin-bottom: 20px !important;}

Wspólność majątkowa małżeńska jest to typowy ustrój pomiędzy małżonkami jaki powstaje z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. Majątek wspólny obejmuje wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje lub przez jednego z małżonków. Co wchodzi w skład majątku wspólnego szczegółowo opisuje ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Skoro wszystko jest wspólne to powstaje pytanie czy możliwa jest darowizna pomiędzy małżonkami?

Co to jest majątek osobisty małżonka?

Większość osób przed zawarciem związku małżeńskiego jest w posiadaniu określonych dóbr materialnych. Mogły to być dla przykładu:

mieszkania,
domy,
samochody,
grunty,
środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym.

Ponadto nawet w czasie trwania małżeństwa zdarza się często, że dochodzi do przekazania darowizny tylko na jednego z małżonków i w takiej sytuacji otrzymana darowizna czy też spadek stanowi dla niego majątek odrębny.

Umowa darowizny pomiędzy małżonkami

Oczywiście nawet po zawarciu związku małżeńskiego można umową darowizny przekazać dobra materialne z majątku osobistego na rzecz współmałżonka. Może to być darowizna, która wejdzie tylko w skład majątku osobistego obdarowanego małżonka. Może również wystąpić sytuacja, że darowizna będzie miała miejsce z majątku osobistego do majątku wspólnego małżonków. Nastąpi wówczas rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej.

Darowizna z majątku wspólnego do majątku osobistego

Nie ma natomiast możliwości, albo jest ona ograniczona, co do przekazania w formie darowizny swojej części w majątku wspólnym np. ½ samochodu na rzecz drugiego małżonka. Takie postępowanie w czasie trwania małżeństwa może nosić znamiona podziału majątku wspólnego. Rodzi również określone konsekwencje dla ewentualnych wierzycieli, którzy mogą zaspokajać swoje roszczenia z majątku wspólnego i osobistego dłużnika. W takich sytuacjach należałoby zasięgnąć opinii prawnika.

Zgłoszenie umowy darowizny do urzędu skarbowego

W sytuacji gdy dojdzie do zawarcia prawnie skutecznej umowy darowizny w sytuacjach opisanych powyżej należy pamiętać o właściwym jej udokumentowaniu i zgłoszeniu w terminie 6 miesięcy na formularzu SD-Z2 do urzędu skarbowego. Wszystkie umowy dotyczące nieruchomości muszą być zawierane przed notariuszem.

Niezwykle istotne jest właściwe udokumentowanie darowizny. Jeżeli jeden z małżonków z majątku odrębnego przekaże środki pieniężne to musi to być przelew bankowy lub przekaz pocztowy z właściwym opisem dla kogo przeznaczone są te środki i jaki jest ich charakter. W sytuacji, gdy będzie to darowizna do majątku wspólnego w tytule przelewu powinny być wpisane imiona i nazwiska obojga małżonków.

Zwolnienia od podatku od spadków i darowizn – deklaracja SD-Z2 przeczytaj.

Popularne posty:

Indywidualny rachunek podatkowy – zmiany od 2020 r.
Biała lista podatników VAT – wyszukiwarka MF
Obowiązkowy split payment od listopada 2019 – dla kogo, limity.
Mikrorachunek podatkowy w pytaniach i odpowiedziach.
Obowiązek rejestracji w BDO do końca 2019 roku

UWAGA
Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Comments are closed.