Do końca września 2019 r. należy wykorzystać zaległy urlop z 2018 r.

Do końca września 2019 r. należy wykorzystać zaległy urlop z 2018 r.

W najbliższy poniedziałek. czyli 30 września 2019 r. mija termin na wykorzystanie zaległego urlopu z 2018 r. Czy urlop przepada jeśli pracownik nie zdąży go wykorzystać?

Został niecały tydzień na wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego z 2018 r. Warto wiedzieć, że wystarczy, aby pierwszy dzień urlopu przypadł na 30 września, aby wymogi przepisu zostały spełnione. W ten sposób zaległy urlop zostanie wykorzystany w terminie.

Urlop wypoczynkowy
Kodeks pracy mówi o tym, że każdej zatrudnionej osobie przysługuje corocznie 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego (w zależności od jej stażu pracy). Pracownik ma obowiązek wykorzystania tego urlopu w tym samym roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo. Jeżeli z jakiegoś powodu pracownikowi nie uda się wykorzystać dni urlopowych, musi to zrobić najpóźniej do 30 września kolejnego roku.

Pracownik nie może zrezygnować w urlopu wypoczynkowego w celu otrzymania rekompensaty finansowej. Nie ma również możliwości przekazania urlopu osobie trzeciej. Prawo do wypoczynku jest niezbywalne.

Wykorzystanie zaległego urlopu

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, pracodawca może wysłać pracownika na zaległy wypoczynek bez uwzględniania i planowania terminu z podwładnym. Może to zrobić w sytuacji, gdy zatrudniony zwleka z urlopem wypoczynkowym i zbliża się termin jego wykorzystania. Pracodawca powinien posiadać dowody, które będą wskazywały, że wnioskował o zaplanowanie urlopu, ale pracownik nie spełnił jego prośby.

Czy zaległy urlop przepada?

Jeśli urlop nie zostanie wykorzystany w terminie do 30 września, nie powoduje to utraty prawa do urlopu. Roszczenia ze stosunku pracy, w tym roszczenie dotyczące zaległego urlopu, ulegają przedawnieniu w po 3 latach od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Oznacza to, że pracownicy mają na wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego 3 lata od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym nabyli prawo do urlopu lub od 30 września kolejnego roku kalendarzowego – czyli ostatniego dnia, w którym pracownik może wykorzystać zaległy urlop.

Comments are closed.