Import usług – faktura wystawiona przed wykonaniem świadczenia

Import usług – faktura wystawiona przed wykonaniem świadczenia

Przedsiębiorca dokonując importu usług może otrzymać fakturę wystawioną jeszcze przed wykonaniem świadczenia. Może to dotyczyć przykładowo usługi długoterminowej, jak subskrypcja lub dostęp do jakiegoś portalu lub też innego świadczenia, które będzie wykonane w przyszłości. W jaki sposób należy postąpić z taką fakturą? Jak rozliczyć VAT? Kiedy ująć ją w KPiR?
Faktura za import usług przed wykonaniem świadczenia – rozliczenie na gruncie VAT
Import usług to szczególny rodzaj transakcji na gruncie podatku od towarów i usług. W takim wypadku to nabywca jest bowiem zobowiązany do rozliczenia VAT, według stawki obowiązującej w kraju, w którym miało miejsce świadczenie usługi (więcej na ten temat przeczytasz tutaj). By było to możliwe, polski podatnik dokonujący zakupu usługi z zagranicy powinien prawidłowo ustalić moment powstania obowiązku podatkowego w VAT, który będzie determinował okres, w którym powinien zostać wykazany VAT należny (od sprzedaży), a także kiedy powstaje prawo do odliczenia VAT naliczonego (od zakupu).
Przy imporcie większości usług obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 1 i 8 ustawy o VAT, czyli:

z chwilą otrzymania przez zagranicznego usługodawcę całości lub części zapłaty, w zakresie, w jakim zapłata ta jest otrzymana przed wykonaniem usługi,
w pozostałym zakresie – z chwilą wykonania usługi.

W związku z powyższym, jeśli polski podatnik otrzyma fakturę za import usług (przy których obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych) jeszcze przed wykonaniem świadczenia, moment wykazania tej transakcji w VAT będzie zależał od tego, czy do momentu wykonania usługi ureguluje on całość lub część zobowiązania. Jeżeli płatność nastąpi wcześniej, wówczas momentem powstania obowiązku podatkowego będzie dzień zapłaty. Jeżeli natomiast w pierwszej kolejności nastąpi wykonanie usługi, wówczas VAT od importu usług powinien zostać wykazany w deklaracji VAT za okres, w którym miało miejsce zakończenie świadczenia.

Ważne!
Jeżeli faktura za import usług jest wystawiona w walucie obcej, wówczas należy ją przeliczyć na złotówki po kursie średnim danej waluty ogłoszonym przez NBP w ostatni dzień roboczy poprzedzający powstanie obowiązku podatkowego (czyli zapłaty lub wykonania usługi, w zależności od tego, co było pierwsze).

Faktura za import usług przed wykonaniem świadczenia – rozliczenie na gruncie PIT
Nieco inaczej wygląda sposób ujęcia takiej faktury w KPiR. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, momentem determinującym ujęcie kosztu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jest dzień wystawienia faktury. W związku z powyższym, jeżeli polski przedsiębiorca otrzyma fakturę za import usług jeszcze przed wykonaniem świadczenia, powinien ująć ją w kosztach podatkowych w dacie wystawienia dokumentu.

Ważne!
Jeżeli faktura za import usług wystawiona przed wykonaniem świadczenia zawiera kwoty w walucie obcej, wówczas księgując koszt w KPiR należy dokonać przeliczenia na złotówki po kursie ogłoszonym przez NBP w ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

 
Pamiętaj, że przed dokonaniem importu usług z kraju Unii Europejskiej powinieneś zgłosić się do VAT-UE. Kliknij tutaj i dowiedz się, jak postąpić, jeśli tego nie zrobiłeś!
 

Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl
 

UWAGA
Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.
Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Comments are closed.