Jak rozliczać stratę podatkową w podatku dochodowym?

Jak rozliczać stratę podatkową w podatku dochodowym?

h3 {
font-family: ‚Roboto’, sans-serif !important;
font-size: 1.5em !important;
margin-top: 20px !important;
margin-bottom: 20px !important;}

Zbliża się okres rozliczeń podatkowych za 2019 rok dlatego warto sobie przypomnieć w jaki sposób prawidłowo ująć w zeznaniu rocznym zarówno dochód jak i stratę podatkową. Strata podatkowa powstaje w sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów należnych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na rozliczenie straty podatkowej, ale na określonych zasadach.

Strata podatkowa w ustawie o PIT

Przepisy podatkowe odnoszą się do rozliczenia straty podatkowej w art. 9 ust. 3 ustawy PIT. Na tej podstawie należy zapamiętać, że stratę podatkową można odliczyć w ciągu 5 lat podatkowych, pod warunkiem że w kolejnych latach przedsiębiorca będzie uzyskiwał dochód z tego samego źródła, w którym powstała strata podatkowa. Od 2019 roku formuła rozliczenia straty nieco się zmieniła, a mianowicie można dokonać jednorazowego odliczenia do kwoty 5.000.000 zł. Dotyczy to jednak strat, które powstały po 31 grudnia 2018 roku, a więc tych, które powstaną za 2019 rok. Po raz pierwszy rozliczenia straty na nowych zasadach będzie można w praktyce dokonać w zeznaniu składanym za 2020 rok w 2021 roku. Przedsiębiorca może również podjąć decyzję o rozliczeniu straty w trakcie roku podatkowego 2020.

Strata podatkowa w PIT na przykładach

Strata podatkowa może powstać jedynie w sytuacji wyboru przez przedsiębiorcę opodatkowania dochodów w działalności gospodarczej według skali podatkowej i podatkiem liniowym. Tylko w przypadku tych dwóch form brane są pod uwagę faktycznie poniesione koszty uzyskania przychodów.

Przykład 1
Pan Kazimierz prowadzi firmę budowlaną od 10 lat. W 2017 roku poczynił znaczne nakłady na jej rozwój co spowodowało, że zakończył ten rok startą 50.000 zł. Stratę za 2017 rok Pan Kazimierz będzie mógł odliczyć w latach 2018-2022. Tak się złożyło, że również rok 2018 zamknął stratą w wysokości 10.000 zł. Dopiero rok 2019 przyniósł mu dochód w wysokości 35.000 zł.

Rozliczenie straty w zeznaniu rocznym za 2019 rok:
Za rok 2017 przedsiębiorca może odliczyć w 2019 roku maksymalnie 25.000 zł (50.000 zł x 50% = 25.000 zł) i 5.000 zł (10.000 zł x 50% = 5.000 zł) straty za 2018 rok.

Okres straty/możliwość odliczenia straty
2019 rok

2017 rok strata w kwocie 50.000 zł
maks. 25.000 zł

2018 rok strata w kwocie 10.000 zł
maks. 5.000 zł

Kwota straty do odliczenia w zeznaniu za 2019 rok
30.000 zł

W tej sytuacji dochód do opodatkowania za 2019 rok wyniesie 5.000 zł, ponieważ Pan Kazimierz skorzysta z możliwości odliczenia straty za 2017 rok i 2018 rok.
Dochód 2019 : 35.000 zł
Strata za 2017 i 2018 rok : 30.000 zł

Dochód do opodatkowania : 5.000 zł

Przykład 2
Pani Anna prowadzi butik od 2010 roku. W 2016 roku Pani Anna poniosła stratę w wysokości 10.000 zł, którą postanowiła rozliczać przez okres 5 lat w równych kwotach po 2.000 zł rocznie.

Strata za 2016 rok
2017 rok
2018 rok
2019 rok
2020 rok
2021 rok

10.000 zł
2.000 zł
2.000 zł
2.000 zł
2.000 zł
2.000 zł

Na powyższym przykładzie widać, że rozliczenia straty można dokonywać w dowolnej konfiguracji, a mianowicie może to być od razu do 50% kwoty straty maksymalnie. Odliczyć można dowolną kwotę straty, ale nie więcej niż 50% jej wartości. Strata może być rozliczona najszybciej po 2 latach i najdłużej po 5 latach.

Rozliczenie straty podatkowej po zmianach

Zmiana przepisów podatkowych od 2019 roku daje możliwość jednorazowego odliczenia straty do kwoty 5.000.000 zł, ale jeżeli kwota straty przekroczy ten limit nadwyżkę rozlicza się na dotychczasowych zasadach. Strata podatkowa może być również rozliczana na zasadach dotychczasowych a więc maksymalnie 50% kwoty straty w danym roku podatkowym.

Podstawową zasadą, o której nie można zapominać jest sprawdzenie jaką kwotę straty można odliczyć za poszczególne lata podatkowe jeżeli strata powstaje w różnych okresach.

Przykład 3
Pani Helena prowadzi sklep spożywczy i w ciągu 3 ostatnich lat podatkowych ponosiła straty podatkowe. Za 2017 rok była to kwota 10.000 zł, za 2018 rok kwota 60.000 zł, a za 2019 rok kwota 100.000 zł. W 2020 roku za miesiąc styczeń Pani Helena osiągnęła dochód w kwocie 120.000 zł. Tak jak wspomnieliśmy już poprzednio stratę podatkową można odliczyć od dochodu już w trakcie roku podatkowego. Dlatego od dochodu za miesiąc styczeń Pani Helena może dokonać odliczenia straty na następujących zasadach:

I sposób rozliczenia straty:

Dochód za miesiąc 01/2020 : 120.000 zł
Strata za 2019 rok w 100% : -100.000 zł
Strata za 2017 rok maks.50% (5.000 zł) : – 5.000 zł
Strata za 2018 rok maks. 50% (30.000 zł) : -15.000 zł

Dochód do opodatkowania za 01/2020 rok : 0,00 zł

II sposób rozliczenia straty:

Dochód za miesiąc 01/2020 : 120.000 zł
Strata za 2019 rok w części ¹⁾ : -85.000 zł
Strata za 2017 rok maks.50% (5.000 zł) : – 5.000 zł
Strata za 2018 rok maks. 50% (30.000 zł) : -30.000 zł

Dochód do opodatkowania za 01/2020 rok : 0,00 zł

¹⁾ Stratę za 2019 rok można odliczyć do kwoty 5.000.000 zł w 100%. To przedsiębiorca decyduje w jakiej kolejności będzie rozliczał stratę jeżeli posiada kilka strat za różne lata podatkowe.

III sposób rozliczenia straty:

Dochód za miesiąc 01/2020 : 120.000 zł
Strata za 2019 rok w 100% : -100.000 zł
Strata za 2017 rok maks.50% (5.000 zł) : 0,00 zł
Strata za 2018 rok maks. 50% (30.000 zł) : -20.000 zł

Dochód do opodatkowania za 01/2020 rok 0,00 zł

Podsumowanie

Strata podatkowa może być rozliczana nawet po zmianie przepisów na zasadach dotychczas obowiązujących albo według nowych uregulowań. Decyzja w tej sprawie należy do przedsiębiorcy.
Straty powstałe do końca 2018 roku, które nie zostały do tej pory w pełni rozliczone mogą być wykazywane w zeznaniach rocznych zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, a więc maksymalnie 50% kwoty straty w skali roku.
Z rozliczeniem straty nie trzeba czekać do złożenia zeznania rocznego. Z możliwości odliczenia straty można już skorzystać przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego.

Rozliczenie straty podatkowej – przeczytaj.

Popularne posty:

W jaki sposób dokonać wpisu do rejestru BDO?
Indywidualny rachunek podatkowy – zmiany od 2020 r.
Obowiązek wpisu do BDO – kto podlega, terminy, konsekwencje.
Biała lista podatników VAT – wyszukiwarka MF
Obowiązkowy split payment od listopada 2019 – dla kogo, limity.

UWAGA
Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Comments are closed.