Kiedy delegacja zaczyna być relokacją?

Kiedy delegacja zaczyna być relokacją?

Pracodawca może powierzyć pracownikowi inną pracę niż ta określona w umowie o pracę bez konieczności zmiany warunków zapisanych w kontrakcie, pod warunkiem, że nie będzie ona trwała dłużej niż 3 miesiące w roku kalendarzowym, a także nie będzie powodowała obniżenia pensji oraz będzie odpowiadała kwalifikacjom pracownika. W tej kategorii mieszczą się dwie formy: delegacja (popularna podróż służbowa) oraz relokacja (oddelegowanie). Kiedy delegacja zaczyna być relokacją?
Delegacja, czyli incydentalna podróż służbowa
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 22 lutego 2008 r. (I PK 208/07), aby mówić o takiej podróży, potocznie zwanej delegacją, muszą wystąpić trzy cechy:

wykonywanie zadania określonego przez pracodawcę,
odbywa się poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy,
konieczne jest polecenie pracodawcy.

Relokacja, czyli oddelegowanie
Kodeks pracy zezwala pracodawcy na oddelegowanie pracownika do innej pracy i w inne miejsce. Z relokacją mamy do czynienia wówczas, gdy pracownik w sposób bardziej długotrwały zmienia miejsce wykonywania pracy, a tym samym także miejsce zamieszkania. W tym wypadku konieczna może okazać się zmiana warunków umowy (szczególnie, jeśli oddelegowanie będzie trwało dłużej niż 3 miesiące).
Delegacja a relokacja – porównanie

DELEGACJA
(PODRÓŻ SŁUŻBOWA)

RELOKACJA
(ODDELEGOWANIE)

CHARAKTERYSTYKA
incydentalny/tymczasowy charakter (pojedynczy wyjazd lub wyjazd np. raz w miesiącu)
bardziej długotrwała i intensywna zmiana (konieczność przeprowadzki na jakiś czas)

CZAS TRWANIA
maksymalnie 3 miesiące łącznie w roku kalendarzowym
bez ograniczeń (powyżej 3 miesięcy w roku kalendarzowym – obowiązek zmiany warunków umowy o pracę)

KOSZTY WYJAZDU (zakwaterowanie, wyżywienie)
obowiązkowo ponoszone przez pracodawcę
pracodawca może, ale nie musi pokryć kosztów związanych z relokacją

ZGODA PRACOWNIKA
pracownik nie może odmówić (wyjątki: pracownice w ciąży, pracownicy opiekujący się dzieckiem do czwartego roku życia)
każdorazowo pracownik musi wyrazić zgodę

WYNAGRODZENIE
nie ma wpływu na wynagrodzenie, w określonych sytuacjach pracownikowi przysługuje dieta
może wiązać się ze zmianą wynagrodzenia zawartego w umowie

 
Sprawdź, jak rozliczyć delegację krajową przedsiębiorcy!
 

Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl
 

UWAGA
Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.
Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Comments are closed.