Nota korygująca – kto i kiedy może ją wystawić?

Nota korygująca – kto i kiedy może ją wystawić?

Popełnianie błędów jest rzeczą ludzką. Właśnie dlatego ustawodawca przewidział możliwość skorygowania różnego rodzaju pomyłek, jakie mogą pojawić się na fakturach. Co ważne, część błędów może poprawić sam nabywca – w tym celu powinien wystawić notę korygującą. Co to jest? Co powinna zawierać? Przy jakich błędach można ją stosować?
Nota korygująca – do jakich błędów?
Zgodnie z art. 106k ust. 1 ustawy o VAT, nabywca, który otrzymał fakturę zawierającą błędy z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. W związku z powyższym, za pomocą takiego dokumentu możliwe jest skorygowanie m.in. następujących elementów:

daty wystawienia,
numeru faktury,
danych podatnika i nabywcy,
sposobu zapłaty,
terminu płatności.

W praktyce najczęściej spotyka się noty korygujące wystawione w przypadku popełnienia błędu w nazwie lub adresie nabywcy.

Ważne!
Za pomocą noty korygującej nabywca nie może poprawiać m.in. kwoty netto, VAT i brutto, stawki podatku, ilości dostarczonych towarów – w przypadku tak istotnych pomyłek nabywca powinien zwrócić się do sprzedawcy z prośbą o wystawienie faktury korygującej.

Jakie dane powinna zawierać nota korygująca?
Przepisy ustawy o VAT nie określają wzoru noty korygującej. Wskazują jedynie, by zawierała ona następujące elementy:

wyrażenie “Nota korygująca”,
numer kolejny i datę wystawienia,
imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej,
dane zawarte w fakturze, której dotyczy korygowana faktura, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–6 ustawy o VAT (data wystawienia, numer faktury, dane sprzedawcy i nabywcy, w tym także ich NIP, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub też datę otrzymania zapłaty, jeśli taka również została wskazana na korygowanej fakturze),
wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Czy konieczna jest akceptacja noty korygującej?
Zgodnie z art. 106k ust. 2 ustawy o VAT nabywca powinien uzyskać akceptację wystawionej noty korygującej. Co istotne, nie ma określonego sposobu, w jaki taka akceptacja miałaby nastąpić. Może być to podpisana kopia noty, e-mail z informacją, że sprzedawca akceptuje korektę lub każdy inny sposób wskazujący na to, że wystawca faktury zgadza się z poprawką do swojego dokumentu.
 
Skorzystaj z noty korygującej dostępnej wśród naszych wzorów dokumentów!
 
Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl
 

UWAGA
Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.
Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Comments are closed.