Nowe zasady obliczania zaliczki na podatek dochodowy w działalności gospodarczej – zmiany obowiązujące od 1 października 2019 roku.

Nowe zasady obliczania zaliczki na podatek dochodowy w działalności gospodarczej – zmiany obowiązujące od 1 października 2019 roku.

Zmiana ustawy o podatku dochodowym obejmie również przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i opłacających podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Zaliczkę na podatek PIT według nowych zasad należy obliczyć już za miesiąc wrzesień lub trzeci kwartał 2019 roku płaconej do 21 października 2019 roku. Na czym polega ta zmiana?

Kwota zmniejszająca podatek za wrzesień w działalności gospodarczej

Otóż jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy zaliczki obliczane od 1 października z terminem płatności 20 października, a więc za wrzesień lub trzeci kwartał 2019 roku, powinny być obliczane zgodnie z art. 6 ust. 3 z uwzględnieniem art. 5 ustawy zmieniającej.
Zmiana polega na zastosowaniu kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 548,30 zł zamiast dotychczasowej 556,02 zł. Jest to konsekwencja wprowadzenia obniżonej stawki podatku o 1 punkt procentowy, co po uśrednieniu daje stawkę podatku za cały rok 17,75%. Po przemnożeniu kwoty wolnej od podatku 3.089,00 zł przez 17,75% otrzymamy 548,30 zł.

Kogo będzie dotyczyła zmiana?

Nowe regulacje obejmą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą obliczające zaliczki według skali podatkowej. Należy pamiętać, że według nowych zasad zaliczki policzą również podatnicy, którzy taką formę opodatkowania stosują do najmu, czy też prowadzący działy specjalne produkcji rolnej. Ci ostatni, jeżeli opłacają zaliczki na podstawie decyzji naczelnika urzędu skarbowego mają możliwość zmniejszyć wpłaty o 5,5% ustalonej zaliczki miesięcznej (art. 6 ust. 4 ustawy zmieniającej). Dzięki temu nie wygenerują nadpłaty, którą by mogli odzyskać dopiero po złożeniu zeznania rocznego za 2019 rok.

W jaki sposób obliczyć zaliczkę na PIT od miesiąca października?

W świetle opisanych zmian osoby z kategorii prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą od miesiąca października wyliczą zaliczkę według nowych zasad. Podatek obliczany jest narastająco, a więc w podstawie znajdują się wszystkie przychody i koszty od początku roku.

Przykład
Pani Halina prowadzi kwiaciarnię i rozlicza podatki miesięcznie według skali podatkowej. Obliczając zaliczkę na podatek PIT Pani Halina pomniejszy dochód narastająco (przychód-koszty) do końca września o składki na ubezpieczenia społeczne zapłacone od początku roku. Kwota jaką otrzyma będzie podstawą do naliczenia podatku. Zastosuje stawkę 17,75% (zamiast 18%). Od tej kwoty odejmie składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%) zapłacone od początku roku, odejmie kwotę zmniejszającą podatek 548,30 zł (zamiast 556,02 zł), pomniejszy o zaliczki należne PIT za miesiące styczeń-sierpień.
Po tych wszystkich działaniach otrzyma kwotę do zapłaty za wrzesień 2019 roku z uwzględnieniem zmian.

Brak zaliczki na PIT poniżej 1000 zł – przeczytaj.

 

Popularne posty:

Zmiany w skali podatkowej PIT z 18% na 17,75%, wyższe koszty uzyskania przychodów już od 1 października 2019 roku.
Biała lista podatników VAT – wyszukiwarka MF
Czynny podatnik VAT – jak sprawdzić status kontrahenta?
Działalność gospodarcza i praca na umowę zlecenie
Zerowy PIT dla młodych

UWAGA
Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Comments are closed.