Obowiązkowy split payment od listopada 2019 – dla kogo, limity.

Obowiązkowy split payment od listopada 2019 – dla kogo, limity.

Split payment – mechanizm podzielonej płatności w VAT (MPP) zaczął obowiązywać od 1 lipca 2018 roku. Po roku od jego wprowadzenia Ministerstwo Finansów przygotowało zmiany, które łączą MPP z mechanizmem odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym i instytucją odpowiedzialności solidarnej. Wprowadzone zmiany uprzednio jak również bieżąco to nic innego jak objęcie branż wrażliwych szczególnym nadzorem ustawowym. Wszystkie działania mają prowadzić do ograniczenia oszustw podatkowych. Jakie rozwiązania proponowane są w ustawie zmieniającej ustawę o VAT?

Split payment przed zmianą

Podzielona płatność z założenia była dobrowolna. Każdy przedsiębiorca posiadający rachunek firmowy z automatu otrzymał wydzielony rachunek VAT. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj. Ministerstwo Finansów wprowadziło “katalog zachęt”, do których można zaliczyć dla przykładu: uzyskanie zwrotu w terminie 25 dni, zmniejszenie kwoty VAT do zapłaty, czy też wyłączenie odpowiedzialności solidarnej pod pewnymi warunkami.
Przedsiębiorcy jednak niezbyt chętnie sięgali po to rozwiązanie.

Split payment po zmianie od 1 listopada 2019 roku

Podzielona płatność w VAT będzie obejmowała między innymi towary i usługi z załącznika nr 11, 13 i 14. Po zmianie wspomniane załączniki zostaną uchylone, a “stare” pozycje np. sprzedaż stali czy surowców wtórnych, a także usługi budowlane świadczone przez podwykonawców zostaną przeniesione do załącznika nr 15. Dodatkowo w nowym załączniku nr 15 zamieszczone zostały towary takie jak: węgiel i wyroby węglowe, części i akcesoria do pojazdów samochodowych, części i akcesoria do motocykli, maszyny i urządzenia elektryczne.

Nie wszystkie transakcje trzeba będzie obejmować obowiązkowym split payment. Będzie to zależało od kwoty transakcji. Jeżeli faktura na towary lub usługi z załącznika nr 15 będzie opiewała na kwotę równą lub wyższą od 15.000 zł łącznie z podatkiem VAT wówczas należy zastosować obowiązkowy split payment. Poniżej 15.000 zł MPP jest nadal dobrowolny. Po zmianie przepisów nie będzie również obowiązywał przepis dotyczący transakcji jednolitej gospodarczo, zostanie on uchylony. Takie transakcje będą objęte obowiązkowym split payment na zasadach ogólnych.

Na co jeszcze należy zwrócić uwagę?

Przedsiębiorcy powinni być czujni w sytuacjach, gdy mają zawarte umowy ze swoimi kontrahentami, które przekraczają kwotę 15.000 zł, ale realizowane są partiami.

Przykład
Firma A zawarła z firmą B umowę na dostarczenie komputerów na ogólną kwotę 20.000 zł brutto. Dostawa będzie realizowana w 2 transzach, a na każdą z nich będzie wystawiona faktura. Jedna faktura jedna na kwotę 16.000 zł, a druga na kwotę 4.000 zł.
Pomimo, że druga faktura nie przekracza kwoty 15.000 zł należałoby dokonać płatności za obie faktury w split payment. Umowa pomiędzy kontrahentami została zawarta na kwotę 20.000 zł i to całościowa umowa powinna być brana pod uwagę przy takiej ocenie.
Pojęcie transakcji zostało szerzej omówione tutaj.

W przypadku dokonania potrącenia, o którym mowa w art. 498 ustawy Kodeks cywilny nie stosuje MPP do wysokości potrącanych kwot należności. Potrącenia, o którym mowa to m.in. kompensaty wzajemnych zobowiązań.

Dodatkowe obowiązki

Przedsiębiorca, który będzie objęty obowiązkowym MPP musi posiadać rachunek firmowy w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Tylko takie rachunki posiadają wydzielony rachunek VAT.
Podobnie jak do tej pory przy odwrotnym obciążeniu faktura musi posiadać dodatkowe oznaczenie: “mechanizm podzielonej płatności”.

Sankcje za omijanie nowych uregulowań

Za brak zamieszczenia przez wystawcę na fakturze specjalnego oznaczenia: “mechanizm podzielonej płatności” ustawa wprowadza sankcję w wysokości 30% kwoty podatku, którym objęte są towary lub usługi z załącznika nr 15.
Za brak zapłaty przez nabywcę pomimo takiego obowiązku w MPP również będzie nakładana sankcja w wysokości 30%.
Przedsiębiorca, który nie zastosuje MPP będzie podlegał karze grzywny za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. W takiej sytuacji nie będzie ukarany sankcją w wysokości 30% za to samo uchybienie.

Rozliczenie odwrotnego obciążenia w okresie przejściowym

Zgodnie z zapisami ustawy zmieniającej ustawę o VAT dla towarów i usług z załącznika nr 11 i 14 stosuje się przepisy dotychczasowe w sytuacji, gdy ich dostawa była dokonana:

Przed dniem 1 listopada 2019 r., dla których obowiązek podatkowy powstał lub faktura została wystawiona po dniu 31 października 2019 r.,
Po dniu 31 października 2019 r., dla których faktura została wystawiona przed dniem 1 listopada 2019 r.

Dowiedz się co to jest Wiążąca Informacja Stawkowa.

 

Popularne posty:

Biała lista podatników VAT – wyszukiwarka MF
Nowe zasady obliczania zaliczki na podatek dochodowy w działalności gospodarczej – zmiany obowiązujące od 1 października 2019 roku.
Leasing operacyjny 2019 – rozliczanie kosztów
Odwrotne obciążenie w VAT dzisiaj i po zmianie przepisów cz.1
Zmiany w skali podatkowej PIT z 18% na 17,75%, wyższe koszty uzyskania przychodów już od 1 października 2019 roku.

UWAGA
Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Comments are closed.