Odpady – obowiązki rejestracyjne i ewidencyjne w BDO.

Odpady – obowiązki rejestracyjne i ewidencyjne w BDO.

h3 {
font-family: ‚Roboto’, sans-serif !important;
font-size: 1.5em !important;
margin-top: 20px !important;
margin-bottom: 20px !important;}

Dotychczas obowiązujące przepisy w zakresie gromadzenia, segregowania i utylizacji różnego rodzaju odpadów nie przyniosły zamierzonego efektu, dlatego wprowadzono kolejne zmiany przepisów. Znowelizowane przepisy nakładają szereg dodatkowych obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych na wielu przedsiębiorców. Kto podlega obowiązkowej rejestracji w BDO nie jest zbyt oczywiste dlatego część przedsiębiorców w dalszym ciągu się zastanawia czy powinni dokonać rejestracji. Oto porcja kolejnych ważnych informacji.

BDO – Baza Danych Odpadowych

Obowiązku rejestracyjnego do BDO wiele firm powinno dokonać do końca 2019 roku. Toczyła się gorąca dyskusja na temat kto musi a kto nie dokonać takiej rejestracji. Opinie na ten temat nie były do końca spójne i klarowne. Cały czas nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania, ale pojawia się nieco więcej wyjaśnień i informacji w tym temacie.

Kto jest zwolniony z obowiązku rejestracji do BDO?

Nie podlegają wpisowi do rejestrów BDO:

Sklepy i hurtownie, które nie oferują swoim klientom toreb z tworzyw sztucznych i nie podlegają opłacie recyklingowej.
Przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych.

Odpady komunalne zgodnie z przepisami ustawowymi to:
 

“…Odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości”.

Do takich odpadów można zaliczyć:

odpady w części socjalnej dla pracowników,
odpady w działalności biurowej lub innej drobnej działalności gospodarczej. Jeżeli odpady te mają charakter i skład zbliżony do tych wytwarzanych w gospodarstwach domowych i jeżeli nie zawierają odpadów niebezpiecznych, np. opakowania, makulatura, meble i inne opakowania wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny jeżeli nie zawiera składników niebezpiecznych, np. zużyte tonery, czajniki.

Do takich odpadów nie zalicza się:

odpadów medycznych, które znajdują się w grupie odpadów niebezpiecznych,
Wówczas przedsiębiorca musi dokonać rejestracji do BDO.
Firmy świadczące usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu, konserwacji i napraw obiektów.

Rodzaje i ilości odpadów bez ewidencji

30 grudnia 2019 roku ukazało się Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 poz. 2531). W tym akcie prawnym wskazano rodzaje i ilości 46 grup odpadów, które są zwolnione z obowiązku rejestracji do BDO. Poprzednio obowiązujące rozporządzenie zawierało 18 grup odpadów.

Ponadto w nowym rozporządzeniu dopuszczalne limity są zauważalnie wyższe o czym świadczy poniższe zestawienie:

Rodzaj odpadów
Poprzednio (Mg)/rok ¹⁾
Obecnie (Mg)/rok ²⁾

odpady kory i korka
do 10
do 20

trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir
do 10
do 20

odpadowy toner drukarski
do 0,1
do 0,2

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
do 5
do 10

gruz ceglany
do 5
do 10

drewno
do 5
do 10

gleba i ziemia, w tym kamienie
do 5
do 20

materiały budowlane zawierające gips
do 5
do 10

odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

do 5
do 10

sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny (np. szmaty, ścierki) i ubrania robocze
do 0,1
do 0,2

¹⁾Poprzednio – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. 2015 poz. 1431).
²⁾Obecnie – Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 poz. 2531).

W grupie 46 odpadów w nowym rozporządzeniu znajduje się o wiele więcej pozycji niż poprzednio i będą to między innymi:

produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia,
części wytwórców odpadów opakowaniowych. Odpady z tej grupy, pozycja 15 nowego rozporządzenia, powstają najczęściej przy dostarczaniu towarów w opakowaniach zbiorczych. Ich ilość uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa. Będą to najczęściej sklepy, biura, które otrzymują produkty w takich opakowaniach, mogą to być dla przykładu: kartony, czy też opakowania z tworzyw sztucznych,
części grup odpadów niebezpiecznych. Będą się do nich zaliczały dla przykładu: baterie zawierające rtęć, opakowania zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. Ta informacja będzie ważna dla firm kosmetycznych i fryzjerskich,
odpadów powstałych w wyniku eksploatacji drukarek i świetlówek, o ile nie przekroczą dopuszczalnych limitów.

Wiele informacji na temat zmian i nowych obowiązków można uzyskać tutaj.

Rejestracja do BDO

Od 2020 roku zmieniła się również formuła rejestracji do BDO. Wnioski papierowe zostały zastąpione przez rejestrację elektroniczną. Dostęp do formularza elektronicznego można uzyskać poprzez rejestrację na stronie BDO.
W jaki sposób dokonać wpisu do rejestru BDO można przeczytać tutaj.

Ewidencja i sprawozdania elektroniczne

Przedsiębiorstwa, które będą miały obowiązek zarejestrowania w BDO od 1 stycznia 2020 roku po dokonaniu rejestracji będą prowadziły elektroniczną ewidencję odpadów. Działanie modułu ewidencyjnego zostało opisane na stronie BDO.

Również od 1 stycznia 2020 roku w formule elektronicznej będą przygotowywane i przekazywane sprawozdania o odpadach. Docelowo mają być generowane z elektronicznych ewidencji.

Nowe obowiązki dla sektora handlowego – rejestracja do BDO termin 31 grudnia 2019 roku – przeczytaj.

 

Popularne posty:

Biała lista podatników VAT – wyszukiwarka MF
Indywidualny rachunek podatkowy – zmiany od 2020 r.
Obowiązkowy split payment od listopada 2019 – dla kogo, limity.
Rozliczanie kosztów przy transakcjach powyżej 15.000 zł po 1 stycznia 2020 roku.
Ograniczanie zatorów płatniczych – zmiany w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

UWAGA
Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Comments are closed.