Odszkodowanie 2019 – zwolnienie z podatku dochodowego

Odszkodowanie 2019 – zwolnienie z podatku dochodowego

Dla bezpiecznego działania firmy przedsiębiorcy zabezpieczają swoje środki trwałe ubezpieczeniem, aby w razie awarii móc dzięki odszkodowaniu szybko przywrócić pełną sprawność. Wraz z początkiem 2019 r. rozliczanie odszkodowań postanowił również usprawnić ustawodawca, wprowadzając zwolnienie odszkodowań z podatku dochodowego. Jak będzie wyglądać rozliczenie?
Odszkodowanie a PIT – zmiany 2019
Odszkodowania otrzymane w związku ze środkami trwałymi nie były dotychczas traktowane szczególnie w zakresie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Otrzymaną kwotę odszkodowania należało ująć jako pozostały przychód firmy podlegający opodatkowaniu; z drugiej strony do kosztów zaliczane były wydatki związane ze środkami trwałymi (np. odpisy amortyzacyjne od nowego środka trwałego).
Od 2019 r. opodatkowanie odszkodowań ulegnie zmianie. Zgodnie z nowo wprowadzonym art. 21 ust. 1 pkt 29b, wartość odszkodowania otrzymanego w związku ze środkiem trwałym nie będzie co do zasady podlegała opodatkowaniu. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia będzie jednak:

Konieczność spożytkowania kwoty odszkodowania na remont, wytworzenie lub zakup nowego środka trwałego, w ramach zastępowania uszkodzonego sprzętu (według tego samego rodzaju w KŚT),
Dokonanie powyższego nabycia lub wytworzenia najpóźniej do końca kolejnego roku podatkowego po roku, w którym otrzymano odszkodowanie,
Niezaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z nowym lub naprawionym środkiem trwałym (w tym odpisów amortyzacyjnych), w części pokrytej ze zwolnionego z opodatkowania odszkodowania.

Co ważne, powyższe zwolnienie nie będzie dotyczyło odszkodowań związanych z samochodami osobowymi.
Uwaga!
Jeśli przedsiębiorca nabędzie nową maszynę lub dokona napraw w zniszczonej jeszcze przed otrzymaniem odszkodowania, co do zasady nadal ma prawo do nieopodatkowania otrzymanej kwoty. Istotne, aby poniesione wcześniej wydatki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
Odszkodowanie 2019 r. w praktyce
Jak zatem będzie wyglądało otrzymanie odszkodowania za zniszczony lub utracony środek trwały w 2019 r.?
Przykład. W lutym 2019 r. w firmie produkcyjnej awarii uległa jedna z maszyn specjalistycznych. Koszt naprawy został wyceniony na 20.000 zł, a przedsiębiorca otrzymał odszkodowanie w kwietniu 2019 r., w wysokości 15.000 zł.
W zależności od postępowania przedsiębiorcy, rozliczenie będzie wyglądało następująco:

Data remontu

Opodatkowanie odszkodowania
Wydatek niestanowiący kosztu
Koszt uzyskania przychodu

Marzec 2019 r. – przed otrzymaniem odszkodowania

Otrzymane odszkodowanie nie będzie podlegało opodatkowaniu
15.000 zł – część remontu pokryta ze środków z odszkodowania
5.000 zł – pozostała część remontu, pokryta środkami własnymi

Listopad 2019 r.

Otrzymane odszkodowanie nie będzie podlegało opodatkowaniu
15.000 zł – część remontu pokryta ze środków z odszkodowania

5.000 zł – pozostała część remontu, pokryta środkami własnymi

Marzec 2021 r. – dłużej, niż do zakończenia roku po roku otrzymania odszkodowania
Otrzymane odszkodowanie będzie podlegało opodatkowaniu
Brak

Wszystkie wydatki poniesione na remont będą stanowiły koszt według zasad ogólnych

 

Inne zmiany w kosztach? Sprawdź, jak rozliczać samochód osobowy w PIT od 2019 r.!
 

Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl
 

UWAGA
Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.
Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Comments are closed.