Podatek CIT – przedłużony termin złożenia zeznania i zapłaty

Podatek CIT – przedłużony termin złożenia zeznania i zapłaty

Ministerstwo Finansów przypomina, że podatek CIT ma przedłużony termin składania zeznań i wpłat do 31 października 2019 r. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i zakończył się przed 1 lipca 2019 r. do tego terminu muszą:

złożyć zeznanie o wysokości dochodu osiągniętego lub poniesionej straty w roku podatkowym (CIT-8, CIT-8AB),
wpłacić podatek należny lub różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Podstawę do przedłużenia tego terminu stanowi rozporządzenie z 25 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 788).

Comments are closed.