Rachunek VAT – nowe możliwości dokonania zapłaty.

Rachunek VAT – nowe możliwości dokonania zapłaty.

Rachunek VAT posiada każdy przedsiębiorca, który jest właścicielem konta bankowego założonego na potrzeby działalności gospodarczej. Wszyscy właściciele firmowych rachunków bankowych z dniem 1 lipca 2018 roku stali się również posiadaczami rachunku VAT. Obowiązek założenia takich rachunków spadł na banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Przedsiębiorcy nie musieli i nie muszą podejmować dodatkowych czynności, aby posiadać taki rachunek. Wszystkie te działania łączą się z tematyką mechanizmu podzielonej płatności (MPP), zwanego również split payment.

Jakich płatności można dokonywać z rachunku VAT do 31 października 2019 roku?

Ustawodawca wprowadził duże ograniczenia jeżeli chodzi o możliwość dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT. Jest to zamknięty katalog płatności, do których zalicza się między innymi:

zapłata podatku VAT do urzędu skarbowego,
zapłata kwoty VAT z faktury kosztowej,
zwrot kwoty VAT na rzecz właściwego odbiorcy w sytuacji pomyłki po stronie wpłacającego,
zwrot kwoty podatku VAT w przypadku wystawienia faktury korygującej,
ściągnięcie egzekucyjne w przypadku posiadania zaległości w podatku VAT.

Zbyt duże ograniczenie w dysponowaniu środkami z rachunku VAT budziło od samego początku niezadowolenie przedsiębiorców. W związku z powyższym w ustawie zmieniającej ustawę o VAT poszerzono katalog płatności z tego rachunku.

Płatności jakich można dokonywać z rachunku VAT od 1 listopada 2019 roku

W ustawie zmieniającej w art. 3, zapisano zmiany jakie znajdą się w ustawie Prawo bankowe i zaczną obowiązywać od 1 listopada 2019 roku.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców po zmianie przepisów można będzie regulować, poza podatkiem VAT kolejne zobowiązania budżetowe:

podatek dochodowy od osób fizycznych,
podatek dochodowy od osób prawnych,
podatek akcyzowy,
należności celne,
ZUS,
odsetek za zwłokę od powyższych należności.

Jest to na pewno korzystna i długo oczekiwana zmiana.

Zapłata jednym komunikatem przelewu za kilka faktur

W ustawie zmieniającej o VAT pojawił się nowy przepis, dzięki któremu będzie można dokonać zbiorczo zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności wielu faktur wystawionych przez jednego dostawcę lub usługodawcę w pewnym okresie czasu. Mowa jest o okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc. Przez miesiąc należy rozumieć miesiąc kalendarzowy. Jeżeli przedsiębiorca dokonuje płatności w MPP i opłaca każdą fakturę oddzielnie wówczas podaje numer konkretnej faktury. W przypadku płatności zbiorczej w komunikacie przelewu pojawi się informacja o okresie, za jaki dokonywana jest płatność. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na taki system zapłaty musi pamiętać, że w ten sposób zostaną uregulowane wszystkie płatności z danego okresu do tego konkretnego odbiorcy. Bez znaczenia będzie fakt, czy są one objęte obowiązkowym split payment czy też nie.

Split payment zwrot środków z subkonta VAT – przeczytaj.

 

Popularne posty:

Obowiązkowy split payment od listopada 2019 – dla kogo, limity.
Biała lista podatników VAT – wyszukiwarka MF
Odwrotne obciążenie w VAT dzisiaj i po zmianie przepisów cz.1
Zmiany w skali podatkowej PIT z 18% na 17,75%, wyższe koszty uzyskania przychodów już od 1 października 2019 roku.
Leasing operacyjny 2019 – rozliczanie kosztów

UWAGA
Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Comments are closed.