Rejestracja w BDO do końca 2019 roku. Dla kogo jest obowiązkowa?

Rejestracja w BDO do końca 2019 roku. Dla kogo jest obowiązkowa?

Czasu na rejestrację w BDO nie zostało już wiele. Termin upływa wraz z końcem roku, można to więc do 31 grudnia. Czym jest BDO? Kto posiada obowiązek rejestracji? Jak to poprawnie zrobić?
Wszystkie najważniejsze informacje znajdziesz poniżej.

Czym jest BDO?
BDO jest to „baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”. System ten służy gromadzeniu i zarządzaniu informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami. Ma również zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Przedsiębiorcy, którzy są lub zostaną wpisani do rejestru będą w nim prowadzić od początku 2020 r. ewidencję i sprawozdawczość odpadów.

Polecamy nasz materiał video:

Rejestracja w BDO do końca 2019. Sprawdź, czy dotyczy Ciebie!

Zostało niewiele czasu na zarejestrowanie się w BDO. Można to zrobić do 31 grudnia 2019 roku!

Jak dowiedzieć się czy dotyczy nas obowiązkowa rejestracja w BDO?

Rejestracji muszą dokonać przedsiębiorcy, którzy wprowadzają produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarują odpadami. Głównie dotyczy podmiotów które produkują odpady typu oleje, preparaty smarowe, opony, baterie, akumulatory itp. Jak również gospodarują odpadami w zakresie ich transportu czy też recyklingu. Jednak nie tylko!

Wniosek o wpis do BDO składają podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach.

Jak okazuje się, nowy obowiązek rejestracji, dotyczyć może zarówno dużych firm jak również jednoosobowych działalności gospodarczych. Obowiązkowa będzie również dla osób prowadzących sklepy i hurtownie ponieważ podmioty te udostępniają klientom torebki foliowe objęte opłatą recyklingową. Ponadto na liście podmiotów objętych obowiązkową rejestracją znajdują się również m.in.:

zakłady fryzjerskie
gabinety kosmetyczne
gabinety lekarskie
gabinety stomatologiczne
producenci pojazdów
producenci opakowań

Jeśli chcesz mieć pewność, czy jesteś objęty obowiązkiem rejestracji do BDO – możesz wypełnić test online, który znajduje się tutaj.

Jak można się zarejestrować do BDO?

Aby dokonać rejestracji do bazy należy złożyć wniosek. Można tego dokonać na trzy sposoby:

online poprzez stronę www
wysłać wniosek pocztą
lub zrobić to osobiście w urzędzie marszałkowskim

Jeśli planujesz dopiero założyć działalność, która podlega wpisaniu do rejestru BDO – musisz wpis uzyskać przed rozpoczęciem działalności

Ważne!
Od momentu złożenia kompletnego i poprawnego wniosku marszałek województwa ma 30 dni na wpisanie Cię do rejestru BDO!

Opłaty związane z rejestracją

Wpis do BDO wiąże się z wniesieniem opłaty rejestrowej. Wpłaty należy dokonać na konto właściwego urzędu marszałkowskiego. Wysokości opłat to odpowiednio:

100 zł dla mikroprzedsiębiorców
300 zł dla podmiotów, które nie posiadają statusu mikroprzedsiębiorcy

Comments are closed.