Rodzaj amortyzacji w zależności od wartości środka trwałego i statusu podatnika – mały podatnik, każdy podatnik.

Rodzaj amortyzacji w zależności od wartości środka trwałego i statusu podatnika – mały podatnik, każdy podatnik.

h3 {
font-family: ‚Roboto’, sans-serif !important;
font-size: 1.5em !important;
margin-top: 20px !important;
margin-bottom: 20px !important;}

Środki trwałe są to składniki majątku firmy, które łącznie powinny spełnić kilka warunków. Przede wszystkim powinny być kompletne i zdatne do użytku. Powinny się charakteryzować okresem użytkowania dłuższym niż rok. Kolejnym warunkiem jest wykorzystywanie ich na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub oddanie do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

Amortyzacja środków trwałych – omówione zagadnienia
1. Co można zaliczyć do środków trwałych?
2. Zmiany w rozliczaniu środków trwałych 2018
3. Środki trwałe w przedziale pomiędzy 10.000 zł a 100.000 zł i ich amortyzacja
4. Jednorazowa amortyzacja do kwoty 50.000 euro
5. Amortyzacja środków trwałych – podsumowanie

Co można zaliczyć do środków trwałych?

Za środek trwały w świetle przepisów ustawy o PIT uznawane są:

budynki, budowle, lokale stanowiące odrębną własność,
maszyny, urządzenia, środki transportu,
inne przedmioty.

Forma ostatniego zapisu wskazuje na otwarty katalog środków trwałych. Należy domniemywać, że za środek trwały można uznać wszystko co spełnia warunki ustawowe. Przez wiele lat wartość graniczna środków trwałych stała na niezmienionym poziomie 3.500 zł. Wszystkie składniki majątku powyżej tej kwoty zgodnie z przepisami były ujmowane w ewidencji środków trwałych i amortyzowane zgodnie z wybraną metodą. Proces amortyzacji znacznie wydłużał okres ujmowania wydatku w kosztach uzyskania przychodów. Sytuacja zmieniła się z początkiem 2018 roku.

Zmiany w rozliczaniu środków trwałych do kwoty 10.000 zł od 2018 roku

Od początku 2018 roku wartość początkowa środka trwałego wzrosła z 3.500 zł do 10.000 zł. Co oznacza, że przedsiębiorcy nie muszą już dokonywać odpisów amortyzacyjnych od zakupionych środków trwałych, jeżeli ich wartość początkowa nie przekracza kwoty 10.000 zł. Nie jest to obowiązek tylko przywilej, z którego przedsiębiorca może, ale nie musi skorzystać.

Po zmianie od 2018 roku środek trwały o wartości początkowej do 10.000 zł można ujmować w kosztach uzyskania przychodów na 3 sposoby:

Nie trzeba wprowadzać nabytego składnika majątku do ewidencji środków trwałych tylko od razu wydatek ująć w kosztach uzyskania przychodów w PKPIR.
Można wprowadzić składnik majątku do ewidencji środków trwałych i dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.
Można wprowadzić składnik majątku do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych.

Taki sposób rozliczania nabytych środków trwałych może być stosowany przez każdego przedsiębiorcę bez względu na jego status. Nie ma również znaczenia czy będą to nowe czy też używane środki trwałe.

Środki trwałe w przedziale pomiędzy 10.000 zł a 100.000 zł

W tym przedziale kwotowym można dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od zakupionego środka trwałego, ale pod warunkiem, że są to fabrycznie nowe środki trwałe zaliczane do grupy 3-6 i 8 klasyfikacji, poza środkami z grupy 0, 1, 2 i 7. Jednorazową amortyzacją do wysokości 100.000 zł nie są objęte wartości niematerialne i prawne.

Przedsiębiorca może skorzystać z jednorazowej amortyzacji do kwoty 100.000 zł pod warunkiem, że:

Wartość początkowa środka trwałego nabytego w roku podatkowym wynosi co najmniej 10.000 zł.
lub

Łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku podatkowym wynosi co najmniej 10.000 zł, przy założeniu że wartość początkowa każdego z nich przekracza 3.500 zł.

W sytuacji, gdy wydatkowana kwota na nabycie nowego środka trwałego przekracza kwotę limitu 100.000 zł od następnego roku podatkowego przedsiębiorca będzie mógł naliczyć amortyzację od nadwyżki ponad 100.000 zł według amortyzacji liniowej lub degresywnej, nie można zastosować stawek indywidualnych. Z tego rodzaju jednorazowej amortyzacji mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy bez względu na posiadany status.

Jednorazowa amortyzacja do kwoty 50.000 euro

Istnieje jeszcze trzeci rodzaj amortyzacji ze względu na kryterium kwotowe, nazywany amortyzacją w ramach pomocy de minimis. W tym przypadku jednorazowych odpisów amortyzacyjnych można dokonać do kwoty 50.000 euro, która na 2019 rok wynosi 214.000 zł, a na 2020 rok limit wynosi 219.000 zł. Środki trwałe muszą być zaliczono do grupy 3-8 z wyłączeniem samochodów osobowych. Z tego rodzaju amortyzacji mogą skorzystać mali podatnicy, u których wartość przychodu za poprzedni rok podatkowy wraz z kwotą podatku VAT nie przekracza 1.200.000 euro, 5.135.000 zł w 2019 roku. Od 1 stycznia 2020 roku status małego podatnika będą miały firmy o przychodzie do 2.000.000 euro, co daje kwotę limitu 8.747.000 zł na 2020 rok.
Z amortyzacji w ramach pomocy de minimis mogą również skorzystać przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej.
Amortyzacja w ramach pomocy de minimis nie obejmuje wartości niematerialnych i prawnych.

Podsumowanie

Rodzaj amortyzacji
Klasyfikacja środków trwałych
Kwota
Kto może skorzystać?

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Brak wyłączeń
Do 10.000 zł
Każdy podatnik

Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych
Grupy 3-6 i 8
z wyłączeniem grup:
0, 1, 2 i 7

Do 100.000 zł
Każdy podatnik

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych w ramach pomocy de minimis, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnyc
Grupy 3-8
z wyłączeniem samochodów osobowych i grup:
0, 1, i 2

Do 50.000 euro
Mały podatnik i przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej

Amortyzacja inwestycji w obcym środku trwałym – przeczytaj.

 

Popularne posty:

Indywidualny rachunek podatkowy – zmiany od 2020 r.
Biała lista podatników VAT – wyszukiwarka MF
Obowiązkowy split payment od listopada 2019 – dla kogo, limity.
Mikrorachunek podatkowy w pytaniach i odpowiedziach.
Obowiązek rejestracji w BDO do końca 2019 roku

UWAGA
Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Comments are closed.