Rozliczanie kosztów przy transakcjach powyżej 15.000 zł po 1 stycznia 2020 roku.

Rozliczanie kosztów przy transakcjach powyżej 15.000 zł po 1 stycznia 2020 roku.

Zbliża się początek 2020 roku a wraz z nim zaczną obowiązywać kolejne zmiany przepisów podatkowych. Od 2017 roku płatności powyżej 15.000 zł realizowane pomiędzy przedsiębiorcami muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunków bankowych. Płatności gotówkowych można dokonać jedynie do kwoty 15.000 zł. Mowa jest o kwotach brutto, a więc wraz z należnym podatkiem od towarów i usług.

Omówione zagadnienia:
1. Czym jest biała lista podatników VAT?
2. Co się zmieni w rozliczeniach transakcji powyżej 15.000 zł od 1 stycznia 2020 roku?
3. Konsekwencje nieprzestrzegania nowych przepisów
4. Transakcja jednolita gospodarczo
3. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące zmian
4. Transakcje powyżej 15.000 zł – podsumowanie

Biała lista podatników VAT

Od 1 września 2019 roku zaczął funkcjonować wykaz podatników, z którego możemy się dowiedzieć czy dany przedsiębiorca jest zarejestrowany jako podatnik VAT, niezarejestrowany, wykreślony czy też przywrócony do rejestru VAT.
Tak zwana biała lista podatników znajduje się na stronie internetowej Ministra Finansów. Dodatkowo dzięki tej wyszukiwarce można uzyskać informację o rachunku bankowym przedsiębiorcy. Są to numery rachunków bankowych założonych na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały zgłoszone w CEIDG jak również w urzędzie skarbowym.

Co się zmieni w rozliczeniach od 1 stycznia 2020 roku?

Powstanie białej listy podatników ma bezpośredni związek ze zmianą przepisów w podatkach dochodowych. Od 1 stycznia 2020 roku jeżeli przedsiębiorca dokonana płatności swojemu dostawcy towarów lub usług na kwotę powyżej 15.000 zł na rachunek bankowy inny niż ten, który znajduje się na wspomnianym wykazie nie zaliczy takiej płatności do kosztów uzyskania przychodów.

Rachunek bankowy, na który dokonywana jest zapłata za transakcję powinien być zweryfikowany w dniu, w którym realizowana jest płatność.
Nowe brzmienie art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

“Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców:

została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub
została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, lub
pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług, została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności określonego w art. 108a ust. 1a tej ustawy.”

Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów

Po pierwsze najbardziej dotkliwą karą jest wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów całej kwoty.
Po drugie przedsiębiorca będzie ponosił odpowiedzialność solidarną wraz ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe w VAT jeżeli takie wystąpią.
Po trzecie jeżeli przedsiębiorca zdąży w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o wykonaniu przelewu na niewłaściwy rachunek bankowy uniknie konsekwencji.

Należy pamiętać, że dzielenie płatności na kilka transakcji traktowane będzie jako omijanie obowiązującego przepisu.

▲ wróć na początek

Transakcja jednolita gospodarczo

Pojęcie transakcji jednolitej gospodarczo zostało uregulowane w ustawie o podatku od towarów i usług w art. 17 ust. 1d-1e. Pojawienie się tego zapisu miało związek z wejściem w życie zmiany przepisów dotyczących odwrotnego obciążenia w VAT w obrocie krajowym. Z dniem 1 listopada 2019 roku przepis ten zostanie uchylony.
Można powiedzieć, że po tej zmianie przepisy podatkowe nie zawierają definicji transakcji jednolitej gospodarczo. Jednakże w art. 22p ust. 1 ustawy o podatku dochodowym pojawia się pojęcie “transakcji” zarówno przed zmianą jak i po zmianie przepisu. Problem z właściwą interpretacją pojęcia “transakcji” pojawił się już na etapie wprowadzania limitów płatności gotówkowych w kwocie równej lub wyższej od 15.000 zł.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

W 2017 roku na interpelację poselską nr 9279 została udzielona odpowiedź na pytanie co należy rozumieć pod pojęciem transakcji w myśl zapisu art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która obowiązywała na moment udzielania odpowiedzi – obecnie art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców:
“Przez transakcję należy rozumieć zatem taką czynność prawną (umowę) zawieraną w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą, w wykonaniu której dokonywana jest co najmniej jedna płatność.”

W odpowiedzi przedstawiciel Ministerstwa Finansów odniósł się do przykładowych umów w kontekście transakcji:

Świadczenie usług na czas nieokreślony, np. usługi biura rachunkowego, stałej obsługi prawnej. W takiej sytuacji należałoby przyjąć, że pojęcie jednorazowej wartości transakcji odnosi się do poszczególnych okresów rozliczeniowych, za które otrzymywane jest wynagrodzenie.
Umowa leasingu – suma płatności należnych leasingodawcy wynikających z całej umowy.
Dostawy towarów realizowane etapami – suma płatności należnych za poszczególne etapy dostaw.
Umowy ramowe – wartość poszczególnych zamówień.

Transakcje powyżej 15.000 zł – podsumowanie

W kontekście omawianej problematyki określenie płatności powyżej 15.000 zł w relacji do transakcji jednolitej gospodarczo należy pamiętać, że ani broszury informacyjne Ministerstwa Finansów czy też odpowiedzi na interpelacje poselskie nie stanowią źródła prawa. Dlatego też w sytuacji wątpliwej warto skorzystać z instytucji indywidualnej interpretacji podatkowej, która jest wiążąca dla przedsiębiorcy i daje mu ochronę przed wieloma negatywnymi konsekwencjami ze strony fiskusa.

Obowiązkowy split payment od listopada 2019 – dla kogo, jakie limity sprawdź.

▲ wróć na początek

Popularne posty:

Obowiązkowy split payment od listopada 2019 – dla kogo, limity.
Biała lista podatników VAT – wyszukiwarka MF
Odwrotne obciążenie w VAT dzisiaj i po zmianie przepisów cz.1
Zmiany w skali podatkowej PIT z 18% na 17,75%, wyższe koszty uzyskania przychodów już od 1 października 2019 roku.
Leasing operacyjny 2019 – rozliczanie kosztów

UWAGA
Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Comments are closed.