Rozliczenie zamknięcia – zmiany w imporcie towarów od 1 września 2019

Rozliczenie zamknięcia – zmiany w imporcie towarów od 1 września 2019

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ustawodawca dokonał zmiany artykułu 33 ustawy o podatku od towarów i usług, uznając rozliczenie zamknięcia za dokument, w którym podatnik obowiązany będzie do obliczenia i wykazania kwoty podatku vat z tytułu importu towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego zgodnie z przepisami art. 324 i art. 325 rozporządzenia wykonawczego Komisji UE 2015/2447. Zmiana ta weszła w życie z dniem 1 września 2019 roku.

Zmiana wspomnianych wyżej przepisów umożliwi podatnikom obliczenie i wykazanie kwoty podatku VAT z tytułu importu towarów w rozliczeniu zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28
lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343/1 ze zm.), w przypadkach określonych w art. 324 i art. 325 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343/558 ze zm.).

Według dotychczas obowiązujących przepisów, podatnicy mieli obowiązek obliczenia i wykazania podatku VAT z tytułu importu towarów, co do zasady, w zgłoszeniu celnym. W przypadku, gdy kwota podatku nie została wykazana w zgłoszeniu celnym lub wykazana została nieprawidłowo, podatek w prawidłowej wysokości był określany w decyzji wydanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Zgodnie z regulacjami celnymi, w niektórych sytuacjach nie występuje zgłoszenie celne zamykające procedurę celną. W takim przypadku na importera nałożony jest obowiązek przedstawienia rozliczenia zamknięcia. Dotyczy to towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego w sytuacji, gdy następuje uproszczone zakończenie tej procedury, zgodnie z przepisami art. 324 i art. 325 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447. Do momentu zmiany przepisów, gdy ustawa o podatku vat nie wymieniała rozliczenia zamknięcia jako dokumentu, w którym może być obliczony i wykazany podatek vat od importu, podatek ten był określany w decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego.
Określenie należnego podatku VAT w drodze decyzji wiązało się z koniecznością zapłaty odsetek na podstawie art. 37 ust. 1a-1ab ustawy o VAT.

Tak więc zmiana przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie uznania rozliczenia zamknięcia za dokument, w którym podatnik nalicza i według, którego płaci podatek vat od importu, ułatwi rozliczenie podatku vat z tytułu importu towarów. Zniknie obowiązek wydawania w każdym przypadku decyzji określającej ten podatek i zapłaty odsetek za zwłokę.

 

Popularne posty:

Zmiany w skali podatkowej PIT z 18% na 17,75%, wyższe koszty uzyskania przychodów już od 1 października 2019 roku.
Biała lista podatników VAT – wyszukiwarka MF
Czynny podatnik VAT – jak sprawdzić status kontrahenta?
Działalność gospodarcza i praca na umowę zlecenie
Zerowy PIT dla młodych

UWAGA
Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Comments are closed.