Różnice między umową zlecenie a umową o dzieło

Różnice między umową zlecenie a umową o dzieło

Umowy cywilnoprawne charakteryzują się dużą swobodą co do treści i formy. Zalicza się do nich między innymi umowy zlecenie i umowy o dzieło. Umowy cywilnoprawne powinny być sporządzone w oparciu o przepisy ustawy Kodeks cywilny. Z treści umowy powinno w sposób jednoznaczny wynikać jaki jest jej charakter. Jest to ważne dla prawidłowego ich opodatkowania i oskładkowania. Niejednokrotnie przedsiębiorcy mają problem do jakiej kategorii powinna być zaliczona dana umowa – jako umowa zlecenie, czy jako umowa o dzieło?

Umowa zlecenie i umowa o dzieło co powinny zawierać?

Umowa zlecenie podpisywana jest pomiędzy zleceniobiorcą a zleceniodawcą i powinna zawierać niezbędne elementy, o których jest mowa w Kodeksie cywilnym. Natomiast umowa o dzieło podpisywana jest pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. Dzieło może być określone w różny sposób, ale na tyle precyzyjnie, żeby nie było wątpliwości, o jakie dzieło chodzi. Taka argumentacja padła w jednym z wyroków sądowych.

Co musi zawierać umowa zlecenie przeczytaj tutaj.
Na temat umowy o dzieło dowiesz się więcej tutaj.

Zasadnicza różnica pomiędzy umową zlecenie a umową o dzieło

W przypadku zawarcia umowy zlecenie zleceniobiorca wykonuje czynności zapisane w umowie przy dochowaniu należytej staranności. Nacisk jest położony na podejmowane starania a nie na wynik końcowy. Umowa o dzieło zawierana jest na wykonanie określonego dzieła. A więc odmiennie niż przy umowie zlecenie ważny jest wynik końcowy, który należy osiągnąć dzięki podejmowanym działaniom przez wykonawcę. Dzieło jakie ma powstać na skutek podpisania takiej umowy musi być dokładnie skonkretyzowane.
Przedział czasowy zawarcia umowy zlecenie może być zarówno określony jak również nieokreślony natomiast wykonanie dzieła musi być zrealizowane we wskazanym czasie.

Obowiązek opłacania składek społecznych w ZUS

Składki na ubezpieczenia społeczne:

Umowa zlecenie – opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe zależy od tego czy zleceniobiorca osiąga minimalne wynagrodzenie z innych źródeł. Jeżeli wystąpi zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych po przekroczeniu kwoty minimalnej nie ma obowiązku opłacania składek społecznych. Składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna.
Umowa o dzieło – nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Składka zdrowotna i podatek dochodowy

W przypadku umowy zlecenie w każdym przypadku obowiązkowo należy pobierać i odprowadzać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku umowy o dzieło nie ma obowiązku opłacania składki zdrowotnej.

Zaliczkę na podatek dochodowy oblicza się po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne jeżeli są należne i zryczałtowane koszty uzyskania przychodów, które w przypadku umowy zlecenie wynoszą 20%.

Natomiast w przypadku umowy o dzieło mogą to być koszty uzyskania przychodów 20% lub nawet 50% jeżeli zostaną spełnione warunki z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaliczkę na podatek dochodowy pobiera się od kwoty po pomniejszeniu jedynie o koszty uzyskania przychodów.

Podsumowanie

Zestawienie różnic między umową zlecenie a umową o dzieło:

Umowa zlecenie
Umowa o dzieło

Cel umowy
Dochowanie należytej staranności bez względu na wynik końcowy
Ważny jest wynik końcowy

Składki na ubezpieczenia społeczne
Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne zależy od tego czy występuje zbieg tytułów do ubezpieczeń. Składka chorobowa jest dobrowolna.
Brak obowiązku opłacania składek społecznych

Składka na ubezpieczenie zdrowotne
Jest należna od każdej umowy zlecenie
Nie występuje obowiązek opłacania składki

Koszty uzyskania przychodów
20%
20% lub 50%

Umowy-zlecenia – stawka godzinowa 2018 sprawdź.

 

Popularne posty:

Obowiązkowy split payment od listopada 2019 – dla kogo, limity.
Biała lista podatników VAT – wyszukiwarka MF
Indywidualny rachunek podatkowy – zmiany od 2020 r.
Czy można stosować split payment do faktury pro forma?
Odwrotne obciążenie w VAT dzisiaj i po zmianie przepisów cz.1

UWAGA
Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Comments are closed.