Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa – zmiany 2019

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa – zmiany 2019

1 stycznia 2019 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, która zniosła część obowiązków spoczywających na przedsiębiorcach opodatkowujących przychody ze swojej działalności ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Co się zmieniło? Sprawdźmy!
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych bez kart przychodów
Wspomniana nowelizacja ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zniosła obowiązek prowadzenia kart przychodów – indywidualnych (imiennych) kart przychodów pracowników, które wcześniej zobowiązani byli prowadzić podatnicy dokonujący pracownikom wypłat należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym. Co ważne, rezygnacja z obowiązku prowadzenia kart przychodów nie wpłynęła na obowiązek poboru i odprowadzenia przez przedsiębiorców jako płatników zaliczki na podatek dochodowy od dokonywanych pracownikom wypłat należności ze stosunku pracy.
Brak obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
Podatnicy, którzy wybrali jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, od 1 stycznia 2019 roku zostali zwolnieni także z obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia, obejmującej wszystkie rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną pozarolniczą działalnością gospodarczą, niezaliczone do środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 1 500 zł.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych bez spisu z natury
Przed 1 stycznia 2019 roku, spis z natury musieli sporządzać zarówno podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, jak i podatnicy opodatkowani zryczałtowanych podatkiem od przychodów ewidencjonowanych. Obecnie obowiązek ten pozostał jedynie dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych lub liniowo. W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych pozostał jedynie obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku wykorzystywanych w prowadzonej działalności w razie likwidacji bądź w razie wystąpienia wspólnika ze spółki.
Kwartalny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Do końca 2018 roku podatnicy, którzy wybrali kwartalne rozliczanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, musieli zawiadomić o tym fakcie urząd skarbowy przed 20 stycznia. Obecnie w przypadku opłacania kwartalnie ryczałtu podatnicy informują o wyborze opłacania ryczałtu w takiej formie w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym stosowali ten sposób opłacania ryczałtu. Co więcej, od 2019 roku kwartalne rozliczanie zryczałtowanego podatku jest dostępne dla przedsiębiorców już w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej.

Ważne!
Zawiadomienie o wyborze opłacania ryczałtu co kwartał, złożone przed 1 stycznia 2019 roku nie obowiązuje w latach podatkowych rozpoczynających się po 31 grudnia 2018 roku.

Nowy termin zawiadamiania o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Od 1 stycznia 2019 roku podatnicy mogą dokonać ostatecznego wyboru formy opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągną pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego. Oznacza to, że zniesiony został obowiązek informowania urzędu skarbowego o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do 20 stycznia.
Karta podatkowa bez ewidencji zatrudnienia
Kolejnym uproszczeniem wprowadzonym przez wspomnianą nowelizację, jest zniesienie obowiązku prowadzenia ewidencji zatrudnienia przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej. Obecnie uznaje się bowiem, że umowa zawierana z pracownikiem jest zasadniczym i wystarczającym dokumentem potwierdzającym okoliczność zatrudnienia.
 
Czym jest ryczałt ewidencjonowany? Sprawdź i dowiedz się więcej!
 
Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl
 

UWAGA
Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.
Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Comments are closed.