Samochód kupiony za granicą- obowiązki i czynności związane z wpisaniem go do środków trwałych

Samochód kupiony za granicą- obowiązki i czynności związane z wpisaniem go do środków trwałych

Samochód można zakupić za granicą korzystając z kilku kanałów dystrybucji. Zakup na rynku pierwotnym z salonu samochodowego może nie być konkurencyjny cenowo. Dlatego najczęściej wybieraną formułą zakupu jest rynek wtórny. Tutaj też może być kilka możliwości nabycia: od osoby prywatnej, w komisie samochodowym, przez pośrednika, od przedsiębiorcy.

Ujęcie samochodu w ewidencji środków trwałych

Ustalanie wartości początkowej samochodu, który ujmujemy w ewidencji środków trwałych odbywa się na zasadach ogólnych tak jak jest to zapisane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22g ust. 1; 3; 5).

Cena nabycia jest to kwota należna zbywcy powiększona o:

Koszty transportu,
Załadunku i wyładunku,
Ubezpieczenia w drodze,
Opłaty notarialne, skarbowe i inne,
Odsetki, prowizje,
Podatek VAT naliczony w części w jakiej podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego,
Różnice kursowe naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Typowe koszty przy zakupie samochodu na terenie Unii Europejskiej

W przypadku zakupu samochodu na terenie innego kraju w UE do wartości początkowej będą zaliczone wszystkie opłaty związane ze sprowadzeniem, przerejestrowaniem przed rozpoczęciem użytkowania. Katalog kosztów w podatku dochodowym jest katalogiem otwartym, dlatego należy gromadzić wszystkie dokumenty potwierdzające poniesione wydatki, a w dalszej kolejności je weryfikować pod kątem kosztu podatkowego.

Typowe koszty dodatkowe przy zakupie na terenie UE:

Koszty transporty, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze,
Podatek akcyzowy,
Tłumaczenie dokumentów,
Koszty rejestracji pojazdu,
Koszty przeglądu technicznego,
Różnice kursowe

Typowe koszty przy zakupie samochodu poza Unią Europejską

Jeżeli dojdzie do zakupu samochodu poza terytorium UE mamy do czynienia z importem towarów na zasadach ogólnych. Musi być dokonana odprawa celna dopuszczająca samochód do wprowadzenia na terytorium Unii.

Typowe koszty dodatkowe przy zakupie poza terytorium UE np. USA:

Koszty transporty, załadunku, wyładunku, ubezpieczenie w drodze,
Cło i podatek akcyzowy,
Tłumaczenie dokumentów,
Koszty rejestracji,
Koszty przeglądu technicznego,
Opłata recyklingowa,
Różnice kursowe.

Ujęcie samochodu w ewidencji środków trwałych

Aby samochód mógł być uznany za środek trwały musi być kompletny i zdatny do użytkowania. A więc, gdy samochód jest sprawny, przerejestrowany, po przeglądach technicznych można go ująć w ewidencji środków trwałych i rozpocząć jego amortyzację.

Sprawdź jakie wydatki nie wpłyną na wartość początkową środka trwałego.

Popularne posty:

Biała lista podatników VAT – wyszukiwarka MF
Zmiany w skali podatkowej PIT z 18% na 17,75%, wyższe koszty uzyskania przychodów już od 1 października 2019 roku.
Czynny podatnik VAT – jak sprawdzić status kontrahenta?
Działalność gospodarcza i praca na umowę zlecenie
Leasing operacyjny 2019 – rozliczanie kosztów

UWAGA
Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Comments are closed.