Składki ZUS w 2020 – znaczna podwyżka składek dla firm!

Składki ZUS w 2020 – znaczna podwyżka składek dla firm!

Osoby prowadzące własną działalność, które opłacają obowiązkowe składki ZUS, od 2020 roku będą musiały przygotować na nie dodatkowe 127 zł miesięcznie. Będzie to skutek wzrostu minimalnego wynagrodzenia Polaków. Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności i korzystające z preferencji w płaceniu ZUS również zapłacą wyższe składki.

Podstawa minimalnego wymiaru składek jest uzależniona od wysokości wynagrodzenia. To właśnie coraz wyższe płace są powodem wzrostu obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne. Dla standardowych składek podstawą jest 60 procent prognozowanego na dany rok przeciętnego wynagrodzenia, a dla składek preferencyjnych – wysokość minimalnej płacy.

Składki ZUS 2020, a składki ZUS 219
Prognozę zmian zawarto w zaakceptowanym przez Radę Ministrów projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok. Przewiduje się w nim wzrost przeciętnego wynagrodzenia z 4765 zł (prognoza według której ustalono wysokość składek ZUS na 2019 rok) do 5227 zł. Oznacza to, że nowe składki ZUS wzrosną o 9,7 procenta, czyli kwotę równą 127 zł. W roku 2019 również pobito rekord wzrostu obciążeń przedsiębiorców na ZUS, jednak wynosił on ok. 88 zł – o 39 zł mniej niż w przyszłym roku.

Otwieranie własnej działalności
Część przedsiębiorców ma możliwość skorzystania z preferencyjnych składek opłacania składek ZUS, dotyczy to tych, którzy stawiają pierwsze kroki w prowadzeniu firmy. Dla osób zakładających działalność gospodarczą, składki ZUS w 2020 roku również ulegną podwyżce, ponieważ wysokość składek uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Już we wrześniu dowiemy się ile wyniesie minimalna płaca na przyszły rok. Na pewno nie będzie to mniej niż 2450 zł, wzrośnie więc o min. 200 zł, czyli o 8,9 procenta.

Mała firma – mały ZUS
Grupa, która może skorzystać na wzroście minimalnego wynagrodzenia to mikroprzedsiębiorcy, którzy są beneficjentami prawa „mała firma – mały ZUS”. Obowiązuje ono od początku 2019 roku i dzięki niemu firmy o małych obrotach płacą ZUS od faktycznie osiąganego przychodu. Warunkiem jest jednak fakt, że obrót z działalności gospodarczej za poprzedni rok nie może przekraczać 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Comments are closed.