Śmierć zleceniobiorcy a obowiązki pracodawcy

Śmierć zleceniobiorcy a obowiązki pracodawcy

Spis Treści

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
Wypłata wynagrodzenia
PIT-11, PIT-4R

Jeżeli chodzi o śmierć zleceniobiorcy, to nie ma takich analogicznych przepisów, które wskazywałyby, kto jest uprawniony do podjęcia wypłaty po zmarłym jak to jest uregulowane w przypadku śmierci pracownika.
W razie śmierci zleceniobiorcy w przypadku umów zlecenia oraz umów o dzieło wynikające z nich prawa majątkowe pozostałe po zmarłym zawsze wchodzą do spadku.
Reguluje to art. 922 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz.459 ze zm.):

„§ 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

§ 2. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

§ 3. Do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w przepisach księgi niniejszej.„

W związku ze śmiercią zleceniobiorcy na zleceniodawcy spoczywa przede wszystkim obowiązek wypłaty wynagrodzenia po zmarłym zleceniodawcy oraz wyrejestrowanie z ubezpieczeń.

1) Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
W sytuacji śmierci zleceniobiorcy płatnik składek jest zobowiązany podobnie jak w przypadku śmierci pracownika wyrejestrować taką osobę z ubezpieczeń, jeżeli z umowy zlecenia była do nich zgłoszona.
Wyrejestrowania z ubezpieczeń należy dokonać na formularzu ZUS ZWUA z kodem przyczyny wyrejestrowania 500 – zgon osoby ubezpieczonej.
2) Wypłata wynagrodzenia
Zleceniodawca powinien naliczyć i wypłacić wynagrodzenie należne zmarłemu zleceniobiorcy.
Wynagrodzenie z wykonywanej umowy zlecenia jako prawo majątkowe wchodzi do spadku i w takim przypadku zleceniodawca powinien wypłacić należności z tej umowy spadkobiercom. Ale wypłacić może dopiero po przedstawieniu przez nich, odpisu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia. Mówi o tym art. 1027 Kodeksu cywilnego:
„Względem osoby trzeciej, która nie rości sobie praw do spadku z tytułu dziedziczenia, spadkobierca może udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia tylko stwierdzeniem nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia.„
Od takiego wynagrodzenia nie należy pobierać zaliczek na podatek dochodowy, ponieważ należności te są opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn i opłaca je już samodzielnie spadkobierca.

Podstawa prawna:
Art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 200),
Art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 644).

 
Wynagrodzenie takie nie podlega też oskładkowaniu.

Podstawa prawna:
Art. 18 ust. 3 Ustawy z dnia 13 października 1988 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 1778) – podstawę wymiaru składek dla zleceniobiorcy stanowi osiągnięty przychód.

 
Ważne!
Przychody takie należy wypłacić w pełnej kwocie brutto.

3) PIT-11, PIT-4R
Zleceniodawca jest zobowiązany sporządzić informację PIT-11 na nazwisko zmarłego. Na PIT-11 wykazuje przychód jaki zleceniobiorca uzyskał przed śmiercią oraz pobraną zaliczkę na podatek dochodowy. Taką informację sporządza w dwóch egzemplarzach:

jedną przekazuje w formie elektronicznej do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika;
drugą pozostawia w dokumentacji albo wydaje współmałżonkowi zmarłego, który się po nią zgłosi.

Za to co zostanie wypłacone spadkobiercom po śmierci zleceniobiorcy nie składamy PIT-11 i PIT-4R.
Ponadto zleceniodawca wykazuje pobrane zaliczki od dochodu zleceniobiorcy w deklaracji rocznej PIT-4R lub PIT-8AR. Deklarację tę składa w formie elektronicznej do końca stycznia roku następnego.
▲ wróć na początek
 

Popularne posty:

Biała lista podatników VAT – wyszukiwarka MF
Zmiany w skali podatkowej PIT z 18% na 17,75%, wyższe koszty uzyskania przychodów już od 1 października 2019 roku.
Leasing operacyjny 2019 – rozliczanie kosztów
Działalność gospodarcza i praca na umowę zlecenie
Czynny podatnik VAT – jak sprawdzić status kontrahenta?

UWAGA
Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Comments are closed.