Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Od 1 stycznia 2019 roku zaczęła obowiązywać ustawa z 23 października 2018 roku o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, która tworzy nową instytucję wspierającą osoby niepełnosprawne. Fundusz ten jest zasilany na dwa sposoby – przez tzw. daninę solidarnościową oraz przez część składki na Fundusz Pracy.
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – co to takiego?
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ma służyć wsparciu społecznemu, zawodowemu lub zdrowotnemu niepełnosprawnych. Jest to tzw. państwowy fundusz celowy, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Szacuje się, że przychody funduszu wyniosą około 2 mld zł.
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – dwa źródła finansowania
Środki gromadzone w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych będą pochodziły z dwóch źródeł:

tzw. daniny solidarnościowej, czyli nowego podatku w wysokości 4% pobieranego od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln złotych za rok podatkowy,
składki wydzielonej ze składki na Fundusz Pracy – obecnie składka na FP wynosi 2,45%, z której od początku 2019 roku 0,15 punktów procentowych. trafia na wsparcie niepełnosprawnych.

Ważne!
Pobieranie składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych nie zwalnia z obowiązku opłacania składek na PFRON.

Danina solidarnościowa – zasady opłacania
Do zapłaty daniny solidarnościowej zobowiązane będą osoby, których dochody w roku podatkowym przekroczą 1 mln zł. Po raz pierwszy obciążenie daniną solidarnościową nastąpi w 2020 roku, w rozliczeniach PIT za 2019 rok (na deklaracjach PIT-40A, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-CFC). Danina solidarnościowa w wysokości 4% będzie naliczana od nadwyżki ponad kwotę 1 mln zł sumy dochodów podlegajacych opodatkowaniu według skali podatkowej lub 19-procentowym podatkiem liniowym, pomniejszonych o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne.
Składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Warto zaznaczyć, że w związku z powstaniem Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych nie wzrosły obciążenia pracodawców – opłacają oni bowiem składkę na Fundusz Pracy w dotychczasowej wysokości, przelewając pieniądze na indywidualny rachunek bankowy ZUS. Zmienił się jedynie sposób dystrybucji środków przelanych w ramach FP.
 
Zmiany w ZUS 2019: poznaj bliżej proporcjonalne składki ZUS!
 
Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl
 

UWAGA
Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.
Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Comments are closed.