Split payment a faktura zaliczkowa, proforma – pozostałe zmiany.

Split payment a faktura zaliczkowa, proforma – pozostałe zmiany.

Od 1 listopada 2019 roku wejdą w życie przepisy zmieniające ustawę o VAT między innymi w zakresie dostawy towarów i usług z załączników nr 11, 13 i 14. Zmiana będzie dotyczyła wprowadzenia obowiązku stosowania podzielonej płatności w VAT (MPP), zwanej również split payment. Przed zmianą stosowanie MPP było dobrowolne. Po zmianie, dla niektórych będzie już obowiązkowe pod pewnymi warunkami.

Spis treści:
1. Split payment od 1 listopada 2019 roku
2. Faktura zaliczkowa a rozliczenie w VAT
3. Split payment a faktura zaliczkowa
4. Split payment a faktura pro forma

Split payment od 1 listopada 2019 roku

W ustawie o VAT pojawił się nowy załącznik nr 15, w którym znajdują się towary i usługi z dotychczasowych załączników: 11, 13 i 14. Dodatkowo zostały ujęte nowe towary. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.
Obowiązkowy split payment obejmie transakcje o wartości kwotowej powyżej 15.000 zł. Poniżej tej kwoty podzielona płatność będzie w dalszym ciągu dobrowolna.
▲ wróć na początek
Faktura zaliczkowa a rozliczenie w VAT

Faktura zaliczkowa a rozliczenie w VAT
Faktura zaliczkowa jest dokumentem księgowym i jeżeli zostanie wystawiona należy ją ująć w odpowiednich rejestrach VAT zarówno po stronie sprzedającego jak również kupującego. Tym samym powinna być w świetle ustawy o VAT traktowana jak pozostałe faktury.
W kontekście omawianej problematyki powstają 2 stany faktyczne:

Otrzymanie faktury zaliczkowej przed dokonaniem płatności.
Otrzymanie faktury zaliczkowej po dokonaniu płatności.

Co do zasady obowiązek podatkowy po stronie sprzedającego powstaje z chwilą otrzymania zaliczki (art. 19a ust. 8). Oczywiście nie ma przeciwwskazań, aby faktura zaliczkowa była wystawiona przed zapłatą. Jakie to ma znaczenie dla płatności w MPP?

Split payment a faktura zaliczkowa

Przed zmianą przepisów jednym z warunków dokonania płatności w split payment było posiadanie numeru faktury. Dlatego jeżeli płatność była dokonywana przed wystawieniem faktury zaliczkowej przedsiębiorca nie mógł zapłacić w mechanizmie podzielonej płatności, ponieważ nie miał numeru faktury.
Po zmianie przepisów w dodanym artykule 108a ust. 1c ustawodawca wprowadził dodatkowy zapis, który umożliwia dokonanie wpłaty zaliczkowej w split payment w sytuacji, gdy nie znamy jeszcze numeru faktury. Otóż w takiej sytuacji w miejscu, w którym podawany jest numer faktury należy wpisać wyraz “zaliczka”.

Podsumowując po zmianie przepisów ustawy o VAT wszystkich płatności na poczet towarów i usług z załącznika nr 15 o wartości przekraczającej 15.000 zł należy dokonywać w split payment. Bez znaczenia pozostaje fakt czy płatności dokonujemy na podstawie faktury zaliczkowej czy też zaliczkowo bez faktury.
▲ wróć na początek
Split payment a faktura pro forma
Faktura pro forma nie jest dokumentem księgowym. Jest potwierdzeniem zawarcia umowy handlowej pomiędzy przedsiębiorcami. Nie rodzi żadnych skutków ani natury prawnej ani natury podatkowej. W sytuacji w jakiej znajdą się przedsiębiorcy od 1 listopada w części obowiązkowego split payment nie powinni dokonywać wpłat na podstawie faktur pro forma. Przed zmianą przepisów nie rodziło to żadnych konsekwencji dla przedsiębiorcy, ponieważ MPP był dobrowolny.
Od 1 listopada 2019 roku transakcje objęte obowiązkowym split payment muszą być w tym mechanizmie regulowane.
W takich sytuacjach jeżeli to będzie wpłata zaliczki na dostawę towaru/usługi wówczas przedsiębiorca może dokonać płatności bez względu na to czy posiada fakturę zaliczkową czy też nie. Zgodnie z założeniami opisanymi powyżej.
Natomiast jeżeli przedsiębiorca dokonuje płatności za całą dostawę towaru/usługi to musi znać numer faktury wystawionej na zasadach ogólnych, aby zapłacić w split payment. Takie postępowanie nie narazi przedsiębiorcy na negatywne konsekwencje podatkowe.

Split payment a brak środków na rachunku VAT przeczytaj.

 

Popularne posty:

Obowiązkowy split payment od listopada 2019 – dla kogo, limity.
Nowe zasady obliczania zaliczki na podatek dochodowy w działalności gospodarczej – zmiany obowiązujące od 1 października 2019 roku.
Biała lista podatników VAT – wyszukiwarka MF
Odwrotne obciążenie w VAT dzisiaj i po zmianie przepisów cz.1
Leasing operacyjny 2019 – rozliczanie kosztów

UWAGA
Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Comments are closed.