Ulga na wydatki na cele rehabilitacyjne – cz. 2: wydatki nielimitowane

Ulga na wydatki na cele rehabilitacyjne – cz. 2: wydatki nielimitowane

Ulga na wydatki rehabilitacyjne to przywilej osób niepełnosprawnych oraz osób, które posiadają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Umożliwia ona odliczenie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Część wydatków jest limitowana, inne można odliczać w całości. 
Ulga rehabilitacyjna – zasady korzystania
By możliwe było skorzystanie z ulgi na wydatki rehabilitacyjne, osoba, której dotyczy koszt powinna posiadać stosowne oświadczenie o niepełnosprawności. W przypadku wydatków nielimitowanych konieczne jest także posiadanie dowodu ich poniesienia, jak np. faktury, rachunku, paragonu, potwierdzenia przelewu etc.

Wskazówka!
Więcej na temat zasad rozliczania ulgi rehabilitacyjnej oraz wydatków limitowanych przeczytasz w pierwszej części naszego artykułu, dostępnej tutaj.

Ulga rehabilitacyjna – wydatki nielimitowane
Istnieje grupa wydatków, które w ramach ulgi rehabilitacyjnej można w całości odliczyć od dochodu. Do wydatków nielimitowanych zalicza się:

wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
wydatki na przystosowanie pojazdów mechanicznych dla potrzeb niepełnosprawności,
wydatki na zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego,
zakup wydawnictw i pomocy szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym oraz wydatki na transport z nim związany,
odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne (na podstawie rachunku lub faktury, w tym również wykonywane w domu, na podstawie skierowania od lekarza) oraz wydatki na transport z nimi związany,
wydatki na opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz za usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
opłacenie tłumacza języka migowego,
wydatki na kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
odpłatny konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

osoby niepełnosprawnej karetką transportu sanitarnego,
osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 również innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego.

 
Sprawdź, jakie ulgi i odliczenia są dostępne w rozliczeniu PIT za 2018 rok!
 
Autor:Ewa Kozak – ifirma.pl
 

UWAGA
Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.
Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Comments are closed.