Usługi hotelowe i gastronomiczne – kiedy przysługuje prawo do odliczenia VAT?

Usługi hotelowe i gastronomiczne – kiedy przysługuje prawo do odliczenia VAT?

Usługi hotelowe i gastronomiczne zostały wymienione w art. 88 ustawy o VAT jako świadczenia, od których podatnik nie ma prawa odliczenia podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze. Czy występują wyjątki od tej zasady?
Bezwzględny zakaz odliczania VAT od usług hotelowych i gastronomicznych?Zdaniem organów podatkowych zakaz odliczania VAT od usług hotelowych i gastronomicznych, określony w art. 88 ustawy o VAT, obowiązuje w każdym przypadku, niezależnie od celu, w jakim zostały zakupione ww. świadczenia (zarówno, gdy są one konsumowane bezpośrednio przez nabywcę, jak i wówczas, gdy są odsprzedawane dalej). Przykład może stanowić interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 lipca 2017 roku (sygn. akt: 0114-KDIP1-3.4012.82.2017.2.ISZ).

Art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT:
Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika:
4) usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:
a) (uchylona),
b) nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.
Usługi hotelowe i gastronomiczne do odsprzedaży – odmienne zdanie NSA
Odmienne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 kwietnia 2017 roku (sygn. akt: I FSK 1637/15), w którym stwierdził (powołując się na przepisy dyrektyw unijnych), że tak daleko idące ograniczenia przez organy podatkowe prawa do odliczenia VAT od usług hotelowych i gastronomicznych nie ma uzasadnienia. Zdaniem NSA wspomniany wyżej zakaz odliczania podatku od towarów i usług od tego typu świadczeń nie może dotyczyć tych podatników, którzy nabywają te usługi w celu ich odsprzedaży konsumentom lub innym podatnikom, ponieważ w takim przypadku poniesione na nie wydatki są w ścisłym związku z działalnością gospodarczą takiego podatnika. W związku z powyższym odmienna interpretacja ww. normy prawnej będzie sprzeczna z zasadą neutralności VAT, której istota polega na tym, że obciąża ona ostatecznego konsumenta, a nie podmioty, które uczestniczą w fazach poprzedzających konsumpcję.
Usługa gastronomiczna od podmiotu świadczącego usługę przewozu osób
Inny wyjątek od zakazu odliczania VAT od usług gastronomicznych został wskazany bezpośrednio w ustawie (patrz: ramka wyżej). Chodzi o zakup tego typu świadczeń przez podatników zajmujących się przewozem osób. Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy o VAT przewoźnicy mają prawo odliczyć podatek od towarów i usług od zakupionych gotowych posiłków, które później serwują swoim pasażerom.
 
Sprawdź, kiedy podatek stanowi koszt uzyskania przychodu!
 
Autor:Ewa Kozak – ifirma.pl
 

UWAGA
Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.
Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Comments are closed.