Wiążąca Informacja Stawkowa – zmiany jeszcze w 2019 roku

Wiążąca Informacja Stawkowa – zmiany jeszcze w 2019 roku

Pomysł na wprowadzenie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) był już dyskutowany w 2018 roku. Przepisy miały wejść w życie od początku 2019 roku, później mówiło się o 1 kwietnia 2019 roku. Termin wejścia w życie nowych przepisów był skutecznie przesuwany. Zgodnie z ostatnimi informacjami przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 listopada 2019 roku.

Jak było do tej pory?
Określenie właściwego kodu PKWiU było niejednokrotnie dość kłopotliwe. Symbol PKWiU pozwala ocenić możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku VAT, jest również niezwykle pomocny przy kwalifikowaniu towarów i usług do odwrotnego obciążenia. Dlatego tak ważne jest właściwe jego przyporządkowanie. Jedyną możliwością, na chwilę obecną, jest skierowanie zapytania o wydanie informacji do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Jednak otrzymana informacja nie ma charakteru decyzji w związku z powyższym nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy. Budziło to naturalny sprzeciw i niezadowolenie po stronie podatników.

Co się zmieni?
Po zmianie przepisów wiążąca informacja stawkowa będzie miała charakter decyzji, a więc będzie można się od niej odwołać. Ponadto przedsiębiorcy, który wystąpi o wydanie WIS, będzie przysługiwała ochrona na takich samych zasadach jak w przypadku indywidualnych interpretacji podatkowych.

Wniosek będzie podlegał opłacie w wysokości 40 zł. Jeżeli jednak wniosek będzie dotyczył czynności, na którą składa się kilka towarów bądź usług opłata będzie naliczona jako iloczyn kwoty 40 zł i liczby towarów i/lub usług.

Przykład:

Firma budowlana świadczy usługi kompleksowe:

43.99.50.0 “Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych”
43.99.40.0 “Roboty betoniarskie”
43.99.90.0 “Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych gdzie indziej niesklasyfikowanych”

Firma powzięła wątpliwość czy na pewno charakter wykonywanych prac mieści się pod określonymi symbolami PKWiU. Skierowała zapytanie o wydanie WIS.
Opłata od takiego wniosku wyniesie 3 x 40 zł =120 zł
Sposób uiszczenia opłaty za wydanie WIS zostanie określony w rozporządzeniu wykonawczym.WIS będzie wydawane bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Wnioski i decyzje WIS w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej

Decyzja wraz z wnioskiem o jej wydanie, jak również jej zmiana i uchylenie będą publikowane w BIP po usunięciu danych identyfikacyjnych podatnika i innych podmiotów figurujących w decyzji i wniosku.
Zastosowanie się do WIS przez inne podmioty poza Wnioskodawcą będzie możliwe o ile jego towary czy usługi będą zgodne z opisanymi we wniosku WIS. Ochrona wykorzystania WIS przez innego przedsiębiorcę będzie analogiczna jak w przypadku indywidualnej interpretacji podatkowej. Do decyzji WIS mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej takie jak do interpretacji podatkowych.

Ochrona przedsiębiorcy od kiedy
WIS będzie wiązała organy podatkowe wobec przedsiębiorcy dla towarów lub usług będących przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu 31 marca 2020 roku, a więc od 1 kwietnia 2020 roku. Istnieje możliwość wcześniejszego składania wniosków o wydanie decyzji, ale nie będą one pełniły funkcji ochronnej dla podatnika.
Organem właściwym do wydawania WIS będzie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, a szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie upoważniony do zmiany lub uchylenia WIS.
 

Popularne posty:

Składki ZUS w 2020 – znaczna podwyżka składek dla firm!
Czynny podatnik VAT – jak sprawdzić status kontrahenta?
Mała księgowość – ryczałt ewidencjonowany
Działalność gospodarcza i praca na umowę zlecenie
Zerowy PIT dla młodych

UWAGA
Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Comments are closed.