Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej – najważniejsze informacje

Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej – najważniejsze informacje

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) będzie instrumentem pomocniczym do prawidłowego stosowania przepisów VAT dzięki możliwości potwierdzenia właściwego sklasyfikowania towarów lub usług według Nomenklatury Scalonej (CN) lub PKWiU. Dzięki nowej funkcjonalności przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie WIS. Odpowiedź będzie wiążąca dla organu podatkowego.

Kto będzie mógł wystąpić o wydanie wiążącej informacji stawkowej?

Z wnioskiem o wydanie WIS będą mogli się zwrócić:

podatnicy posiadający numer identyfikacji podatkowej (NIP),
podmioty inne niż powyżej, które dokonują lub zamierzają dokonywać: dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub świadczenia usług,
zamawiający w rozumieniu prawa zamówień publicznych w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny.

Czego może dotyczyć wniosek WIS?

Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej może dotyczyć towaru albo usługi. Również może dotyczyć sytuacji oceny czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, na którą składają się różne towary i usługi – świadczenie bądź usługa kompleksowa.
W celu ułatwienia oceny do wniosku można będzie dołączyć próbki towaru, dokumenty odnoszące się do towaru czy usługi typu: atesty, instrukcje, plany, informacje od producenta. Katalog załączników jest katalogiem otwartym.

Jakie informacje będzie zawierał wniosek WIS?

Imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub siedziby,
numer identyfikacji podatkowej lub inny numer umożliwiający identyfikację
wnioskodawcy.
Imię i nazwisko, adres zamieszkania pełnomocnika wnioskodawcy, o ile taki zostanie
ustanowiony.
Szczegółowy opis przedmiotu wniosku pozwalający na jego identyfikację zgodnie z Nomenklaturą Scaloną (CN) lub Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) lub Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych.
Wskazanie klasyfikacji, według której ma być klasyfikowany przedmiot wniosku.
Wskazanie przepisów ustawy lub przepisów wykonawczych w przypadku innym niż dotyczącym określenia stawki podatku.
Informacja o opłacie przysługującej od wniosku. Potwierdzenie zapłaty załącza się do wniosku.

Wnioskodawca składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za zamieszczenie fałszywych informacji w składanym wniosku.

Dodatkowe opłaty związane z wnioskiem WIS

W ustawie znajduje się również zapis, że Wnioskodawca będzie ponosił opłaty dodatkowe z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz jeżeli wystąpi konieczność ich wykonania. Do przeprowadzenia badań upoważnione będą laboratoria jednostek Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) bądź akredytowane przez Polską Akademię Nauk instytuty badawcze na terenie kraju posiadające odpowiednie wyposażenie.
Przedsiębiorca zostanie wezwany do uiszczenia zaliczki na poczet opłaty za badania lub analizy. W przypadku nieuiszczenia zaliczki organ podatkowy wyda postanowienie o pozostawieniu wniosku o WIS bez rozpatrzenia. Opłata za dodatkowe badania i analizy będzie stanowiła jedynie zwrot wydatków jakie poniesienie organ podatkowy zlecając je podmiotowi trzeciemu. Jeżeli zaliczka będzie wyższa od faktycznej kwoty opłaty różnica zostanie zwrócona przedsiębiorcy po zakończeniu postępowania.
Sposób uiszczenia opłaty za przeprowadzone badania lub analizy zostanie określony w rozporządzeniu wykonawczym. Na chwilę obecną brakuje szczegółowych informacji w jakiej formie będzie można składać wniosek.

Sprawdź PKWiU a podatki dochodowe i VAT.
 

Popularne posty:

Biała lista podatników VAT – wyszukiwarka MF
Czynny podatnik VAT – jak sprawdzić status kontrahenta?
Działalność gospodarcza i praca na umowę zlecenie
Mała księgowość – ryczałt ewidencjonowany
Adnotacja w dowodzie rejestracyjnym a VAT – czy jest konieczna?

UWAGA
Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Comments are closed.