Wszystko, co musisz wiedzieć o amortyzacji liniowej

Wszystko, co musisz wiedzieć o amortyzacji liniowej

Najprostszą, a co za tym idzie – również najpopularniejszą – metodą amortyzacji środków trwałych jest amortyzacja liniowa. Jej główne założenie polega na dokonywaniu jednakowych odpisów amortyzacyjnych przez cały okres użytkowania danego składnika majątku. Kiedy warto z niej skorzystać?
Amortyzacja liniowa – jak to działa?
Amortyzacja liniowa opiera się na założeniu, że składnik majątku będzie zużywał się regularnie. Tym samym polega na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od stałej podstawy i według niezmiennej stawki. Wysokość tych odpisów nie jest w pełni dowolna – ustala się ją bowiem na podstawie tabeli rocznych stawek amortyzacyjnych, która stanowi Załącznik nr 1 do ustawy o PIT.
By skorzystać z amortyzacji liniowej należy w pierwszej kolejności ustalić wartość początkową środka trwałego. Kolejnym krokiem jest właściwe zaklasyfikowanie składnika majątku do jednej z grup KŚT (Klasyfikacji Środków Trwałych) oraz – na tej podstawie – ustalenie stawki amortyzacji wg wartości podanych we wspomnianej tabeli. Posiadając te wszystkie informacje należy wyliczyć wysokość odpisu amortyzacyjnego (najczęściej miesięcznego).

Przykład 1.
Pani Ania, która prowadzi salon kosmetyczny, w sierpniu zakupiła nową maszynę do zabiegów, której wartość początkowa wynosi 12 000 zł (kwota netto z faktury za maszynę wraz z transportem). Wybrała ona amortyzację liniową wg stawki 20% (zakwalifikowała urządzenie do 8 grupy KŚT). W związku z powyższym maszyna będzie amortyzowana przez 5 lat.
Wyliczenie wysokości miesięcznego odpisu, który podlega wpisowi do kolumny 13 KPiR: 12 000 zł * 20% / 12 = 200 zł

 
Co ciekawe, przy amortyzacji liniowej możliwe jest obniżenie stawki amortyzacji w trakcie użytkowania danego składnika majątku. Jej zmiana może być dokonywana wielokrotnie, a przepisy nie określają poziomu, do jakiego można obniżyć stopę amortyzacyjną (teoretycznie możliwe jest obniżenie jej nawet do 0%, w praktyce jednak oznacza to zaniechanie amortyzacji, a z tej możliwości można skorzystać w ściśle określonych przypadkach).

Ważne!
W określonych przypadkach można zastosować lekko zmodyfikowaną amortyzację liniową. Przeczytaj więcej o amortyzacji liniowej przyspieszonej i indywidualnej

 

Amortyzacja liniowa – kiedy się opłaca?
Amortyzacja liniowa, ze względu na odpisy amortyzacyjne o stałej wysokości (w wyniku zaokrągleń nie muszą być one identyczne – czasami ostatni odpis może być dużo niższy od pozostałych), pozwala na stabilne rozłożenie ciężaru zakupu środka trwałego w kosztach firmy. Jest to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy planują zaciągnąć kredyt bankowy lub którzy nie chcą wykazywać zbyt wysokich kosztów.
 
Amortyzacja degresywna – sprawdź, na czym polega i kiedy się opłaca

 
Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl
 

UWAGA
Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.
Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Comments are closed.