Zaświadczenie o niezaleganiu w US i ZUS jak wystąpić o zaświadczenie w sposób elektroniczny

Zaświadczenie o niezaleganiu w US i ZUS jak wystąpić o zaświadczenie w sposób elektroniczny

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub w opłacaniu składek ZUS można załatwić osobiście udając się do danej instytucji lub skorzystać z platformy usług elektronicznych. Aby złożyć wniosek elektronicznie podatnik musi posiadać Profil Zaufany bądź podpis elektroniczny.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii www.biznes.gov.pl w zakładce usługi online – zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – złóż online – zostajemy przekierowani na stronę logowania:

Po zalogowaniu się jedną z powyższych metod wypełniamy wniosek uzupełniając dane w kreatorze na kolejnych ekranach:

Nazwa – imię i nazwisko; NIP; dane kontaktowe: telefon, adres e-mail – opcjonalnie; adres siedziby, adres korespondencyjny,
W kolejnym kroku należy określić cel zaświadczenia: np. wniosek kredytowy, udział w przetargu,
Gdzie będzie złożone zaświadczenie: np. w banku, u notariusza,
Ilość egzemplarzy zaświadczenia – opłata 21 zł za każdy egzemplarz,
Kolejny krok to określenie dodatkowych informacji, jakie mają znaleźć się na zaświadczeniu,
Należy wybrać urząd skarbowy, do którego kierujemy zaświadczenie,
Wybieramy sposób udzielenia odpowiedzi: elektronicznie w Biznes.gov.pl lub tradycyjnie,
Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej, można to zrobić w postaci załącznika lub można zadeklarować dosłanie opłaty po złożeniu wniosku (maksymalnie 3 dni),
Określamy sposób odbioru zaświadczania: elektronicznie, listem poleconym, osobiście w urzędzie, przez pełnomocnika w urzędzie.

Tak przygotowany dokument jest gotowy do podpisu. Do wyboru są trzy formy autoryzacji:

Profilem Zaufanym,
Logując się do bankowości elektronicznej i podpisując Profilem Zaufanym,
Podpisem kwalifikowanym.

Podpisany wniosek wysyłamy do urzędu i pobieramy Urzędowe Poświadczenie Odbioru, od tego momentu biegnie czas na załatwienie sprawy.

Urząd skarbowy ma 7 dni na wydanie zaświadczenia o niezaleganiu. Urząd może wydać postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wskazując przyczynę odmowy, na postanowienie przysługuje środek odwoławczy w postaci zażalenia.

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

Na stronie internetowej www.zus.pl wita nas plansza logowania:

Po dopełnieniu formalności związanych z zalogowaniem możemy przystąpić do przygotowania i wysłania wniosku RWN, który od 7 marca 2019 roku zastąpił formularz ZUS-EWN. Na stronie internetowej ZUS można już pobrać nowy druk RWN natomiast na platformie PUE na razie jest ZUS-EWN.

Przechodzimy na zakładkę Płatnik,
Z katalogu usług elektronicznych wybieramy usługę: „Złożenie dokumentu ZUS-EWN” – zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek,
Uzupełniamy dane we wniosku i składamy dyspozycję odbioru zaświadczenia: elektronicznie, pocztą lub osobiście,
Podpisujemy wniosek Profilem Zaufanym bądź podpisem kwalifikowany,
Wysyłamy do ZUS, pobieramy poświadczenie doręczenia,
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia ma ona formę decyzji, na którą przysługuje odwołanie do sądu.

ZUS ma 7 dni na wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, usługa jest bezpłatna.

Sprawdź, jak zaksięgować zaległe składki ZUS.

Popularne posty:

Zmiany w skali podatkowej PIT z 18% na 17,75%, wyższe koszty uzyskania przychodów już od 1 października 2019 roku.
Mała księgowość – ryczałt ewidencjonowany
Działalność gospodarcza i praca na umowę zlecenie
Leasing operacyjny 2019 – rozliczanie kosztów
Numer NIP z prefiksem PL

UWAGA
Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Comments are closed.