Zawiadomienia ZAW-NR od 1 stycznia 2020 r.

Zawiadomienia ZAW-NR od 1 stycznia 2020 r.

h3 {
font-family: ‚Roboto’, sans-serif !important;
font-size: 1.5em !important;
margin-top: 20px !important;
margin-bottom: 20px !important;}

Biała lista podatników jest to wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych do rejestrów VAT. Korzystając z wyszukiwarki Ministerstwa Finansów znajdziemy wiele informacji na temat naszego kontrahenta handlowego. Niewątpliwie od 1 stycznia 2020 roku jedną z ważniejszych informacji będzie wiedza na temat numeru rachunku bankowego, na który dokonujemy płatności za faktury kosztowe na kwoty równe/wyższe 15.000 złotych brutto.

Zawiadomienie ZAW-NR od 2020 roku – omówione zagadnienia:
1. Wyłączenie z kosztów w PIT
2. Zapłata na rachunek bankowy spoza białej listy
3. Zawiadomienie ZAW-NR krok po kroku
4. Jakie dane powinny się znaleźć na ZAW-NR?
A. “Miejsce i cel składania oraz rodzaj zawiadomienia”
B. “Dane podatnika”
C. “Dane wystawcy faktury wskazane na fakturze”
D “Dane dotyczące dokonanych płatności”
E “Dane i podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika”

Wyłączenie z kosztów w PIT

Z dniem 1 stycznia 2020 roku każda płatność, której kwota brutto będzie równa lub wyższa 15.000 złotych musi być dokonana na rachunek bankowy wskazany na białej liście.

Jeżeli przedsiębiorca dokonana zapłaty na inny rachunek bankowy nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Zapłata na rachunek bankowy spoza białej listy

Jeżeli zapłata za fakturę powyżej 15.000 zł zostanie dokonana na rachunek spoza białej listy przedsiębiorca będzie mógł uniknąć konsekwencji podejmując stosowne działanie. Mianowicie powinien wypełnić i złożyć do naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie ZAW-NR. Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia z dnia 10.12.2019 roku w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zawiadomienie ZAW-NR

Wzór zawiadomienia ZAW-NR stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów. Na wzorze zawiadomienie można przeczytać, że musi być złożone w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu na rachunek inny wskazany na białej liście podatników.

Zawiadomienie składa podatnik, który dokonał zapłaty na rachunek bankowy spoza białej listy podatników VAT. Zawiadomienie należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.

▲ wróć na początek

Jakie dane powinny się znaleźć na ZAW-NR?

W części A. “Miejsce i cel składania oraz rodzaj zawiadomienia”

należy wpisać w poz. 5 naczelnika urzędu skarbowego, do którego kierowane jest zawiadomienie, a w poz. 6 cel złożenia zawiadomienia.

W części B. “Dane podatnika”

należy wpisać dane podatnika, który składa zawiadomienie. Będzie to przedsiębiorca, który dokonał pomyłkowej wpłaty na rachunek bankowy spoza białej listy VAT. Dane identyfikacyjne i adres siedziby będą danymi podatnika składającego zawiadomienie.

W części C. “Dane wystawcy faktury wskazane na fakturze”

 

należy wpisać dane identyfikacyjne i adres siedziby wystawcy faktury zgodnie z informacjami jakie znajdą się na fakturze.

▲ wróć na początek

W części D “Dane dotyczące dokonanych płatności”

należy wskazać numer rachunku bankowego, na który dokonano płatności. Może to być zarówno rachunek polski jak również rachunek zagraniczny. Na jednym zawiadomieniu będzie można opisać kilka płatności dokonanych na rzecz tego samego wystawcy faktury.

W części E “Dane i podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika”

należy wskazać z imienia i nazwiska osobę składającą zawiadomienie.

Zgodnie z rozporządzeniem wzór zawiadomienia ZAW-NR obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku.

Mikrorachunek podatkowy – zmiany od 2020 roku – sprawdź.

▲ wróć na początek

Popularne posty:

Indywidualny rachunek podatkowy – zmiany od 2020 r.
Biała lista podatników VAT – wyszukiwarka MF
Obowiązkowy split payment od listopada 2019 – dla kogo, limity.
Rozliczanie kosztów przy transakcjach powyżej 15.000 zł po 1 stycznia 2020 roku.
Mały ZUS plus od 2020 – projekt ustawy o małym ZUS-sie. Co się zmieni?

UWAGA
Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Comments are closed.