Zmiana przepisów dotyczących zwolnień z ewidencjonowania na kasie rejestrującej w 2019r.

Zmiana przepisów dotyczących zwolnień z ewidencjonowania na kasie rejestrującej w 2019r.

Prowadzenie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych co do zasady wymaga zastosowania do jej rejestrowania kasy fiskalnej. Regulacje określone w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o vat przewidują jednak zarówno wiele zwolnień od tego obowiązku, jak i nakładają ten obowiązek od razu od pierwszej sprzedaży.
Co rok lub dwa lata Minister Finansów wydaje rozporządzenie, które w dużej części powiela główne zasady obowiązujące dotychczas.
Wraz z nadejściem nowego roku 2019 przestało obowiązywać dotychczasowe rozporządzenie dotyczące zwolnień z rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej. Nowe rozporządzenie, opublikowane 31.12.2018r., wprowadza niewielkie zmiany w dotychczasowych regulacjach.
Pierwsza zmiana, to okres obowiązywania. Poprzednie rozporządzenia obowiązywały początkowo dwa lata, później tylko rok. Obecne będzie obowiązywać aż trzy lata, do 31 grudnia 2021 r.
Druga zmiana dotyczy usunięcia 3 zwolnień przedmiotowych, które dotychczas znajdowały się w załączniku do poprzedniego rozporządzenia jako pozycje 17, 30 i 48:

17
49.39.35.0
Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta

30
ex 81
Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0)

48

Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich

Największa grupa podatników, która utraciła zwolnienie to przede wszystkim firmy zajmujące się usługami związanymi z szeroko pojętym utrzymaniem porządku. Do tych usług sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 81 (oprócz 81.30.10.0) należą:

81
USŁUGI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
 

81.1
USŁUGI POMOCNICZE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
 

81.10
USŁUGI POMOCNICZE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
 

81.10.1
Usługi pomocnicze związane z utrzymaniem porządku
 

81.10.10
Usługi pomocnicze związane z utrzymaniem porządku
 

81.10.10.0
Usługi pomocnicze związane z utrzymaniem porządku
 

81.2
USŁUGI SPRZĄTANIA OBIEKTÓW
 

81.21
USŁUGI NIESPECJALISTYCZNEGO SPRZĄTANIA BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
 

81.21.1
Usługi niespecjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych
 

81.21.10
Usługi niespecjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych
 

81.21.10.0
Usługi niespecjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych
 

81.22
USŁUGI SPECJALISTYCZNEGO SPRZĄTANIA BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
 

81.22.1
Usługi specjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych
 

81.22.11
Usługi mycia okien
 

81.22.11.0
Usługi mycia okien
 

81.22.12
Usługi sprzątania specjalistycznego
 

81.22.12.0
Usługi sprzątania specjalistycznego
 

81.22.13
Usługi czyszczenia pieców i kominów
 

81.22.13.0
Usługi czyszczenia pieców i kominów
 

81.29
USŁUGI W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO SPRZĄTANIA I CZYSZCZENIA
 

81.29.1
USŁUGI W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO SPRZĄTANIA I CZYSZCZENIA
 

81.29.11
Usługi dezynfekcji i tępienia szkodników
 

81.29.11.0
Usługi dezynfekcji i tępienia szkodników
 

81.29.12
Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu
 

81.29.12.0
Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu
8% – poz. 174 zał. nr 3 do ustawy o VAT

81.29.13
Pozostałe usługi sanitarne
 

81.29.13.0
Pozostałe usługi sanitarne
8% – poz. 175 zał. nr 3 do ustawy o VAT

81.29.19
Pozostałe usługi sprzątania i czyszczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
 

81.29.19.0
Pozostałe usługi sprzątania i czyszczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
 

 
Przedsiębiorcy, którzy utracili w/w zwolnienie przedmiotowe, mogą skorzystać ze zwolnienia ze względu na obroty do 20 tys. zł rocznie.
Natomiast przedsiębiorcy, którzy przekroczyli limit w latach poprzednich, i utracili powyższe zwolnienia przedmiotowe na skutek zmian w nowym rozporządzeniu, zgodnie z jego § 8 ust. 2 muszą wprowadzić w działalności kasy od 1 czerwca 2019 r.
 
Trzecia zmiana wprowadzona w tym roku dotyczy wprowadzenia nowego zwolnienia przedmiotowego, wprowadzonego w poz. 49 załącznika:

49
Dostawa towarów i świadczenie usług przez koła gospodyń wiejskich w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212), w przypadku gdy koło gospodyń wiejskich prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na podstawie art. 24 ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Korzystanie z tego zwolnienia jest możliwe wyłącznie po spełnieniu określonego w rozporządzeniu warunku – w tym wypadku jest to prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w rozumieniu ustawy o kołach gospodyń wiejskich.
Inne zasady dotyczące zwolnień z ewidencjonowania na kasie fiskalnej obrotu pozostały niezmienne w porównaniu do roku 2018. W szczególności nadal obowiązuje zwolnienie dot. sprzedaży wysyłkowej czy związane otrzymywaniem zapłaty za usługi wyłącznie na konto (po spełnieniu warunków).
Warto pamiętać, że rozporządzenie nie wprowadza i nie odnosi się w żaden sposób do tematu kas fiskalnej online. Ten typ kas zostanie wprowadzony ustawą. Tym samym, nadal możliwe jest wykorzystywanie starych kas.
 
Zastanawiasz się nad zakupem kasy lub musisz ją wprowadzić? Sprawdź jakie kasy lub drukarki fiskalne są zintegrowane z systemem ifirma.pl!
 
Autor: Joanna Pindelska – Doradca Podatkowy
 

UWAGA
Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.
Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Comments are closed.